KGL_new
Puls Branży

40 000 ton rPS do kontaktu z żywnością

INEOS Styrolution, Tomra oraz EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein, ogłosiły dziś przełomowy projekt przekształcania pokonsumenckich odpadów polistyrenowych (PS) w polistyren z recyklingu do zastosowań w opakowaniach żywności.

EGN, spółka zależna SWK AG, zbuduje od podstaw najnowocześniejszy, zaawansowany zakład recyklingu mechanicznego o zdolności przetwarzania 40 000 poużytkowych odpadów polistyrenowych (PS) rocznie. Oczekuje się, że będzie to pierwszy tego typu obiekt na tak dużą skalę. EGN będzie zarządzać sortowaniem i myciem, podczas gdy INEOS Styrolution będzie odpowiedzialny za proces oczyszczania, aby spełnić wymagania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczące zastosowań mających kontakt z żywnością.

Nowy zakład będzie zlokalizowany w Krefeld w Niemczech. Ma ruszyć w połowie 2025 roku, co pozwoli INEOS Styrolution rozpocząć obsługę klientów na skalę komercyjną.

Umowa z firmą Tomra na dostarczenie technologii sortowania i surowca dopełnia projekt. Tomra Feedstock będzie odbierać poużytkowe odpady polistyrenowe ze zużytych opakowań po żywności i dostarczać je do nowego zakładu w Krefeld w Niemczech.

Dodaj ofertę pracy