biester
Puls Branży

Tworzywa: rola społeczna i ekonomiczna

Światowy przemysł tworzyw sztucznych i chemikaliów, reprezentowany przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA), zlecił niezależnej firmie doradztwa gospodarczego Oxford Economics przeanalizowanie społeczno-ekonomicznych i środowiskowych konsekwencji ograniczenia produkcji pierwotnych tworzyw sztucznych przed czwartym spotkaniem Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego (INC -4) w kanadyjskiej Ottawie.

To badanie ekonomiczne uzupełnia krytyczne luki w danych, aby pomóc poinformować negocjatorów o dalekosiężnych konsekwencjach, jakie dla społeczeństwa miałoby ograniczenie produkcji tworzyw sztucznych. Badanie zatytułowane „Mapowanie łańcucha wartości tworzyw sztucznych: ramy umożliwiające zrozumienie społeczno-ekonomicznych skutków ograniczenia produkcji pierwotnych tworzyw sztucznych” podkreśla, że ​​polityki takie jak ograniczanie dostaw i wprowadzanie programów EPR miałyby wpływ na cały łańcuch wartości tworzyw sztucznych i wymagałyby ram modelowania opartych na w bazie danych opisującej międzynarodową strukturę globalnego łańcucha wartości, od produkcji polimerów po utylizację odpadów.

„Według naszej wiedzy taki zbiór danych nie został wcześniej opracowany” – czytamy w raporcie. „Bardzo fragmentaryczny stan aktualnych danych być może przyczynił się do przekonania, że ​​branża tworzyw sztucznych pozostaje w pewnym stopniu niezrozumiana”.

Raport podkreśla „złożony i wyrafinowany” charakter łańcucha wartości tworzyw sztucznych i podkreśla biliony dolarów, jakie wnosi on do światowej gospodarki. Oxford Economics twierdzi, że ograniczenie produkcji z założenia ograniczy dostępność pierwotnych tworzyw sztucznych. Ponadto wzrost kosztów wynikający z ograniczonej podaży i droższych rozwiązań alternatywnych miałby nieproporcjonalny wpływ na klasę o niższych dochodach.

„Wykorzystanie obecnie dostępnych alternatyw może wywrzeć presję na globalną emisję gazów cieplarnianych” – pisze Oxford Economics. „Ze względu na zwiększoną wagę, duże nakłady energii potrzebne do recyklingu oraz wyższy poziom odpadów związany z alternatywami dla tworzyw sztucznych (na przykład metalami, szkłem i papierem), przejście na materiały alternatywne może mieć negatywny wpływ na środowisko w wielu sektorach, od opieki zdrowotnej do technologii lub czystej energii.”

Firma wyjaśnia, że ​​wraz ze wzrostem cen polimerów pierwotnych popyt przesunie się w stronę produktów alternatywnych, generując ryzyko niezamierzonych konsekwencji dla środowiska, w tym zwiększonej emisji gazów cieplarnianych i marnowania żywności. „Obecna popularność tworzyw sztucznych wynika częściowo z tego, że są one stosunkowo lekkie, a zatem wymagają mniej energii do produkcji i transportu, a poza tym wszystko inne jest takie same. Co więcej, ponieważ materiały alternatywne są zazwyczaj droższe niż tworzywa sztuczne, ograniczenie produkcji stwarza ryzyko dalszego wzrostu kosztów produkcji producentów”.

W świetle raportu organizacja Global Partners for Plastics Circularity (GPPC), wspierana przez Światową Radę ds. Tworzyw Sztucznych i ICCA, zachęca negocjatorów Światowego Traktatu o Tworzywach Sztucznych do współpracy z przemysłem jako „konstruktywnym zasobem”.

„Nasi członkowie inwestują miliardy dolarów w infrastrukturę, aby zwiększyć podaż tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym, tak aby zapobiec przedostawaniu się zużytych tworzyw sztucznych do środowiska jako odpady, składowiska lub w drodze spalania, a zamiast tego stawały się nowymi tworzywami sztucznymi” – zauważa Benny Mermans, przewodniczący Światowej Rady ds. Tworzyw Sztucznych.

„Skuteczne porozumienie globalne przyspieszy ten postęp, tworząc sygnały popytowe zachęcające do dodatkowych inwestycji o wartości miliardów dolarów niezbędnych do walki z zanieczyszczeniami tworzywami sztucznymi. Wzywamy wszystkich, w tym naszą branżę i rządy, do podwojenia wysiłków i jeszcze ściślejszej współpracy w celu znalezienia rozwiązań w Ottawie”.

Łańcuch wartości zapewnia, że ​​tworzywa sztuczne bezpośrednio przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zapewniając czystą wodę, energię odnawialną, lepszą opiekę zdrowotną, energooszczędny transport i zapobieganie stratom żywności. Dlatego argumentują, że porozumienie w sprawie tworzyw sztucznych powinno „w dalszym ciągu umożliwiać odgrywanie istotnej roli tworzyw sztucznych w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości”.

Dodaj ofertę pracy