biester
Puls Branży
Ciech  

Zielone pianki CIECH

W bydgoskiej spółce CIECH Pianki, produkującej m.in. pianki poliuretanowe wykorzystywane w przemyśle meblarskim, w ciągu ostatnich miesięcy wdrożone zostały nowe rozwiązania zmniejszające pośrednią i bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych. W fabryce zainstalowano panele fotowoltaiczne oraz nowoczesne i energooszczędne oprawy oświetleniowe. Ponadto nowoczesna flota wózków elektrycznych zastąpiła maszyny napędzane ciekłym gazem. Wszystkie te rozwiązania pomagają wypełnić cele środowiskowe strategii ESG Grupy CIECH, wśród których znajduje się m.in. obniżenie emisji dwutlenku węgla.

W perspektywie długofalowej, strategia ESG Grupy CIECH zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku, a w perspektywie średnioterminowej – szereg działań, których celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 30 procent do 2026 roku (w porównaniu do roku 2019). Dlatego w każdej ze spółek Grupy wprowadzane są liczne inicjatywy, zmniejszające zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie emisje gazów cieplarnianych. W przypadku bydgoskiej spółki chodzi przede wszystkim o działania zmniejszające zużycie energii elektrycznej oraz zwiększające stopień jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna.

W pierwszej kolejności w CIECH Pianki wymieniono wózki widłowe stosowane do transportu pianek na terenie zakładu. Stare i kosztowne w eksploatacji pojazdy napędzane gazem zostały zastąpione 14 nowoczesnymi wózkami napędzanymi bateriami litowo-jonowymi. Rozwiązanie to powoduje zmniejszenie pośredniej emisji CO2 o ok. 30 proc. w porównaniu do zastosowania baterii w systemie kwasowo-ołowiowym.

Drugim elementem zielonej transformacji bydgoskiego zakładu z Grupy CIECH była kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych. W trakcie modernizacji wymieniono prawie 700 sztuk opraw oświetleniowych na nowe, wykonane w nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED, zachowując co najmniej takie same lub lepsze warunki oświetleniowe na terenie zakładu. Oprócz oszczędności energii elektrycznej (a tym samym zmniejszenia emisji pośrednich CO2 z tytułu zakupionej energii elektrycznej), wynoszącej 537 MWh, polepszyła się także jakość doświetlenia miejsc pracy. Podobną wymianę Grupa CIECH zrealizowała także w swoich dwóch fabrykach produkujących sodę kalcynowaną i sól, zlokalizowanych na Kujawach (w Inowrocławiu i Janikowie).

Najświeższą wdrożoną przez CIECH Pianki inicjatywą jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych, które pozwalają na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej z sieci. Tego typu inwestycje zrealizowały również inne spółki z Grupy CIECH. Obecnie, w przypadku zakładu w Bydgoszczy, instalacja o mocy do 50 kWp będzie produkować ze słońca ok. 41 MWh energii w ciągu roku, jednak trzeba dodać, że spółka już planuje kontynuację działań związanych z wdrożeniem technologii fotowoltaicznych, umieszczając instalacje w kolejnych punktach.

- Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii związanych z naszym wpływem na środowisko. Inicjatywy zrealizowane przez nas w ciągu ostatnich kilku miesięcy to przykład pozytywnej zmiany i zastosowania bardziej zielonych rozwiązań w codziennej pracy naszego zakładu. To także wymierne oszczędności, a w przypadku wymiany floty wózków i oświetlenia – także lepsze warunki pracy dla naszej załogi – mówi Michał Budzyński, Prezes Zarządu CIECH Pianki.

CIECH Pianki to jeden z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce. Zakład produkuje pianki elastyczne oraz natryskowe, a wśród jego odbiorców znajdują się najwięksi producenci mebli i materaców w kraju oraz Europie. Spółka sprzedaje także pianki używane w domu (zmywaki, gąbki kąpielowe). Fabryka i siedziba CIECH Pianki znajduje się w Bydgoszczy, spółka zatrudnia 130 pracowników i może wytworzyć ok. 30 tys. ton pianek rocznie. Od kilku lat firma notuje wzrosty przychodów, m.in. dzięki przeprowadzonej optymalizacji procesów oraz inwestycjom w zaplecze magazynowo-logistyczne. Od 2020 roku spółka produkuje także wysokiej klasy maseczki ochronne klasy FFP2 i FFP3, certyfikowane i atestowane w Polsce.

Dodaj ofertę pracy