biester
Puls Branży

Heubach ogłasza upadłość

Drugi co do wielkości światowy gracz w branży pigmentów złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Heubach GmbH złożył wczoraj wniosek o otwarcie zwykłego postępowania upadłościowego dotyczącego swojego majątku do właściwego sądu upadłościowego w Brunszwiku i jednocześnie złożył wniosek o objęcie jurysdykcją sądu upadłościowego w Brunszwiku jako sądu grupowego dla niemieckiej części Grupy Heubach. Oczekuje się, że sąd wyznaczy zarządcę masy upadłościowej, który w odpowiednim czasie zbada możliwość kontynuowania działalności gospodarczej oraz możliwe opcje restrukturyzacji i/lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

Ogłoszony krok jest reakcją na zagrożenie nadmiernym zadłużeniem w kontekście szybko zmieniających się rynków finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz nieudanej próby przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej ze wszystkimi akcjonariuszami i pożyczkodawcami. Poszczególne spółki Heubacha pracują nad wywiązaniem się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, klientów i dostawców w ramach określonych możliwości finansowych i ram prawnych.

Grupa Heubach ma spółkę zależną w Polsce. Heubach Colorants Poland Sp. z o.o. w roku 2022 osiągnęła 48,6 mln PLN przychodów oraz zysk netto 0,3 mln PLN.

Dodaj ofertę pracy