biester
Puls Branży

Sprzedaż i zyski giganta w dół

Koncern BASF opublikował wstępne dane za drugi kwartał 2023 r. Sprzedaż spadła o 25% w drugim kwartale 2023 r. do 17 305 mln EUR (II kwartał 2022 r.: 22 974 mln EUR). Wynikało to głównie ze znacznie niższych cen i wolumenów; do spadku sprzedaży przyczyniły się również negatywne skutki walutowe. Sprzedaż była zatem niższa niż średnie szacunki analityków za drugi kwartał 2023 r. (Vara: 19 355 mln euro).

Zysk netto osiągnął  499 mln euro, czyli poniżej wartości z kwartału poprzedniego roku (II kw. 2022 r.: 2090 mln euro) i poniżej średnich szacunków analityków za drugi kwartał 2023 r. (Vara: 729 mln euro).

Perspektywy na cały rok 2023

Według aktualnych szacunków światowy produkt krajowy brutto w I półroczu 2023 roku wzrósł mocniej niż wcześniej oczekiwano (+2,4% zamiast +1,6%). Jednak rozwój ten był napędzany wyłącznie przez globalny wzrost w sektorze usług. Z drugiej strony nadal spowalniał wzrost światowej produkcji przemysłowej. W rezultacie światowa produkcja chemiczna wyraźnie spadła w pierwszej połowie 2023 r. W drugiej połowie 2023 r. BASF nie przewiduje dalszego osłabienia popytu na poziomie globalnym, ponieważ zapasy surowców chemicznych są już znacznie zredukowane. BASF zakłada jednak tylko wstępne ożywienie, ponieważ globalny popyt na dobra konsumpcyjne będzie niższy niż wcześniej zakładano. W związku z tym marże również pozostaną pod presją.

Na tym tle BASF koryguje swoje założenia dotyczące globalnego otoczenia gospodarczego w 2023 r. w następujący sposób (poprzednie założenia z Raportu BASF 2022 w nawiasach; obecne założenia zaokrąglono):

  • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,0% (1,6%)
  • Wzrost produkcji przemysłowej: 1,0% (1,8%)
  • Wzrost produkcji chemicznej: 0,0% (2,0%)
  • Średni kurs euro/dolar 1,10 USD za euro (1,05 USD za euro)
  • Średnia roczna cena ropy (ropa Brent) 80 USD za baryłkę (90 USD za baryłkę)

W związku z tym BASF spodziewa się również słabszego rozwoju sprzedaży i zysków niż wcześniej przewidywano i koryguje swoje prognozy na cały rok 2023. Obecnie firma przewiduje sprzedaż w wysokości od 73 do 76 miliardów euro w 2023 r. (poprzednia prognoza na 2023 r.: 84 mld euro); konsensus analityków 2023: 79 810 mln euro; cały rok 2022: 87 327 mln euro). Oczekuje się , że EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w 2023 r. wyniesie od 4,0 mld EUR do 4,4 mld EUR (poprzednia prognoza na 2023 r.: 4,8–5,4 mld EUR; konsensus analityków na 2023 r.: 4883 mln EUR; cały rok 2022: 6878 mln EUR).

Dodaj ofertę pracy