biester
Puls Branży

Falowanie rynków HDPE i rHDPE

ceny polietylenu o dużej gęstości (HDPE) wykazywały mieszany trend na rynku światowym. Ceny w Europie spadły, kontrastując ze stabilnymi cenami w USA. Tymczasem azjatycki rynek HDPE odnotował niewielki wzrost. Głównym czynnikiem powodującym wahania cen jest słaby popyt w połączeniu z dużymi dostawami na całym świecie.

Oczekuje się, że krótszy miesiąc pracy w Europie ze względu na święta w maju pogłębi spadek popytu ze strony przetwórców. Nawet sektory takie jak budownictwo i napoje, aktywne zwykle wiosną, nie wykazują oznak ożywienia. Przy słabych księgach zamówień przetwórcy kupują tylko taką ilość materiału, która wystarcza na zaspokojenie bezpośrednich potrzeb produkcyjnych. Co więcej, spadające koszty surowca etylenowego dodatkowo wspierają spadkową tendencję cenową HDPE.

Tymczasem na rynku azjatyckim nastąpił niewielki wzrost, szczególnie w Chinach, gdzie poprawił się popyt na HDPE. Wysoka zmienność międzynarodowych cen ropy naftowej była korzystna dla rynku HDPE pod względem kosztów. Po stronie podaży presja osłabła wraz z rozpoczęciem wiosennych inspekcji i częstszymi przestojami w zakładach petrochemicznych w celu konserwacji, co doprowadziło do nieznacznego wzrostu cen HDPE. Popyt na HDPE jest jednak ograniczany przez stagnację, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się końca sezonu produkcyjnego folii rolniczych, co skutkuje spadkiem popytu ze strony sektora rolnego. Z drugiej strony popyt na opakowania do żywności i napojów na dalszych etapach łańcucha dostaw w sektorze konsumenckim utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Natomiast na rynku polietylenu o dużej gęstości pochodzącego z recyklingu (rHDPE) ceny są stabilne, co odzwierciedla połączenie sił rynkowych, w tym stałość dostaw i zmienny popyt w kilku branżach. Przez cały marzec 2024 r. rynek rHDPE wykazywał zmienność, a ceny rosły w związku z ożywieniem działalności produkcyjnej szczególnie w przypadku zastosowań takich jak rurociągi zewnętrzne. Na ten wzrost miał wpływ zwiększony popyt ze strony przemysłu opakowaniowego. Pod koniec miesiąca ceny jednak spadły. Przez pierwszą połowę kwietnia ceny ceny były stabilne. W drugiej połowie miesiąca ceny znów wzrosły, głównie z powodu dużego popytu ze strony producentów opakowań dla żywności w połączeniu z wyzwaniami logistycznymi. 

Pomimo tych wyzwań podaż rHDPE utrzymuje się w dużej mierze na stałym poziomie. Ograniczenia produkcyjne na początku roku, które początkowo wynikały ze zwiększonych kosztów etylenu, ustabilizowały się. Ta stabilność w połączeniu z umiarkowanymi poziomami zapasów pomogła utrzymać rynek bez dalszej eskalacji cen. Popyt na rHDPE pozostaje stabilny, szczególnie napędzany potrzebami sektora produkcyjnego w zakresie zastosowań rur zewnętrznych i ciągłymi zapytaniami ze strony branży opakowaniowej.

Dodaj ofertę pracy