biester
Puls Branży

Zakaz eksportu odpadów z tworzyw poza UE

Ustawodawcy Unii Europejskiej i państwa członkowskie osiągnęli porozumienie w sprawie rewizji unijnych przepisów dotyczących transportu odpadów i zaprzestania eksportu niektórych rodzajów odpadów do krajów trzecich, które nie są w stanie ich właściwie przetworzyć, oznajmił w piątek Parlament Europejski.

„UE w końcu przejmie odpowiedzialność za odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów nienależących do OECD” – stwierdziła w oświadczeniu duńska deputowana Pernille Weiss.

Kraje UE muszą zaprzestać wysyłania odpadów z tworzyw sztucznych do biedniejszych krajów w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie przepisów, stwierdził Parlament, dodając, że zasady wywozu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów należących do OECD – grupy największych bogatych krajów świata – być również dokręcone.

W poprzednich latach około połowa wywozu odpadów z UE trafiała do krajów nienależących do OECD, w których obowiązują słabsze zasady gospodarowania odpadami niż w UE, co skutecznie powoduje transport zanieczyszczeń z UE za granicę.

Więcej

Dodaj ofertę pracy