biester
Puls Branży

Recykling chemiczny wart 150 mld USD?

Taką prognozę rozwoju rynku recyklingu chemicznego przedstawiła firma badawcza Future Market Insight (FMI). Rynek recyklingu chemicznego ma rosnąć przez najbliższą dekadę o 25,8% rocznie, z poziomu 13,78 mkd USD w roku 2023 do poziomu 149,24 mld USD w roku 2034.

Roczny CAGR globalnego rynku wyniesie 25,8%, natomiast roczny CAGR w Niemczech wyniesie 25%. 

„Przyszły potencjał wzrostu usług recyklingu chemicznego jest obiecujący, napędzany rosnącymi troskami o środowisko, presją regulacyjną i potrzebą zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Prawdopodobnie pobudzą one inwestycje, innowacje i przyjęcie zaawansowanych technologii recyklingu”. - uważają twórcy raportu.

Usługi recyklingu chemicznego mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o przyczynienie się do bardziej zrównoważonej gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych. Mogą one prowadzić do rozwoju zrównoważonej gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, przy jednoczesnym dostosowaniu się do preferencji konsumentów dbających o środowisko.

Z tego powodu rządy kilku krajów na całym świecie podejmują inicjatywy mające na celu przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ten zjednoczony front jest główną siłą napędową przyjęcia recyklingu chemicznego.

Model gospodarki o obiegu zamkniętym wybiera efektywność zasobów, zmniejsza wytwarzanie odpadów i zachęca do ponownego wykorzystania materiałów, recyklingu i regeneracji. Recykling chemiczny jest ściśle powiązany z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ umożliwia odzysk cennych zasobów z materiałów odpadowych, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone.

Recykling chemiczny rozwiązuje rosnący problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, oferując sposób na ponowne wykorzystanie i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych, zmniejszając zapotrzebowanie na pierwotne zasoby pochodzące z ropy i gazu. Pomaga to nie tylko spowolnić wyczerpywanie się zasobów naturalnych, ale także pomaga zredukować emisję gazów cieplarnianych i zmniejszyć presję na pojemność składowisk.

Podejmowane przez rządy wysiłki na rzecz przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowią istotny powód do przyjęcia recyklingu chemicznego. Rozwiązując problemy środowiskowe, manewrując zmianami regulacyjnymi i stwarzając możliwości gospodarcze, programy te promują szeroką akceptację przełomowych technologii recyklingu i torują drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Kluczowe wnioski z raportu

  • Przewiduje się, że światowy rynek usług recyklingu chemicznego będzie się rozwijać do roku 2034 w tempie 25,8% CAGR.

  • Jeśli chodzi o technologię, oczekuje się, że segment pirolizy wzrośnie o 17,2% CAGR do 2034 r.

  • Przewiduje się, że w ujęciu produktowym syntetyczna ropa naftowa będzie rozwijać się do roku 2034 na poziomie 16,9% CAGR.

  • Oczekuje się, że do roku 2024 globalny rynek usług recyklingu chemicznego osiągnie łączną wycenę na poziomie 15,71 miliarda dolarów.

  • Oczekuje się, że Europa Zachodnia będzie miała znaczny udział w rynku, wynoszący około 49,6% w 2034 r

  • Przewiduje się, że recykling chemiczny Stanów Zjednoczonych będzie się rozwijać w tempie 26% CAGR w latach 2024–2034.

  • Przewiduje się, że popyt w Indiach wzrośnie o 28% CAGR do 2034 r.

Dodaj ofertę pracy