mey
Puls Branży

Recykling w Tarnowie

Grupa Azoty Compounding – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – zakończyła w Tarnowie budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz montaż urządzeń węzła recyklingu. Nowa inwestycja pozwala rozdrabniać produkty uboczne (PU) pochodzące z linii produkcyjnych spółek Grupy Azoty – z instalacji produkcji Poliamidu naturalnego w Tarnowie oraz z Guben, z instalacji produkcji polipropylenu w Policach oraz produkty pozyskane od klientów zewnętrznych. Rozdrobnione produkty uboczne są wykorzystane jako surowiec do produkcji tworzyw modyfikowanych PIR (Post Industrial Recycled). Tym samym Grupa Azoty Compounding zwiększy wolumen produktów z udziałem recyklatów oraz umożliwi rozwijanie współpracy z Klientami w zakresie odbioru PU. Budżet inwestycji to ok. 5 mln zł.

Dodatkowo do końca roku Grupa Azoty Compounding uruchomi również instalację fotowoltaiczną na dachu hali produkcyjno-magazynowej, a energia wyprodukowana przez tę instalację zostanie zużyta do zasilania węzła recyklingu. W ramach inwestycji wykonano przyłącza umożliwiające dalszą rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych tworzyw modyfikowanych PIR.

 

Na terenie nowej hali produkcyjno-magazynowej zainstalowano węzeł mielenia i klasyfikacji Produktów Ubocznych. Produkty uboczne rozdrobnione do odpowiednich rozmiarów wykorzystywane są w procesie compoundingu odmian PIR. Działalność węzła umożliwia odzysk pełnowartościowego tworzywa sztucznego z operacji: uruchomienia, zatrzymania linii produkcyjnych, klasyfikacji produktów w celu ponownego wykorzystania w procesach przetwórczych. Głównym strumieniem surowców wykorzystywanych w węźle mielenia instalacji są produkty uboczne z produkcji Poliamidu 6, PA6 modyfikowanego i Polipropylenu. Strumień dodatkowy to PU pozyskane od klientów Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Compounding.

 

Maksymalna wydajność węzła wynosi 2 tony/godzinę - jest uzależniona od typu i rodzaju PU.

 

Grupa Azoty konsekwentnie dąży do tego, aby jak najwięcej produkowanych tworzyw uczestniczyło w procesie recyklingu, dzięki któremu trafiają do ponownego wykorzystania. To jedno z głównych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), które zawarliśmy w Zielonej Strategii Grupy Azoty do 2030 roku. Budowa węzła recyklingu, przygotowanie infrastruktury pod rozbudowę oraz uruchamianie instalacji fotowoltaicznej to kolejne działania, jakie podejmujemy w celu dostosowania produkcji do aktualnych wymagań GOZ oraz oczekiwań naszych klientów – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

Nowa hala została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia wykorzystywane do procesu rozdrabniania, w tym m.in. kruszarki, młyny, przesiewacze, instalacje oczyszczania powietrza.

Dodaj ofertę pracy