mey
Puls Branży

Warto mieć tańszy prąd

Rozmowa z Tomaszem Dulko, Dyrektorem NEBO Solar Sp. z o.o.

Cały sektor tworzyw sztucznych będzie podlegał szerokiej transformacji, w tym energetycznej. Co możecie zaproponować?

Sektor tworzyw sztucznych podobnie jak i cała gospodarka stają obecnie przed ogromnymi zmianami w wielu dziedzinach związanych bezpośrednio jak i pośrednio z tematyką energetyczną. Poczynając od tak fundamentalnych jak ceny energii ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich skokowego wzrostu, poprzez konieczność uczestnictwa w transformacji energetycznej całego sektora przemysłowego a na wyzwaniach wizerunkowych kończąc. Najbliższe kilka lat będzie okresem wzmożonej pracy w zakresie gospodarowania mediami energetycznymi. Nebo Solar odpowiadając na powyższe wyzwania proponuje swoim klientom kontraktację energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w formułach PPA zarówno on-site jak i off-site.

 

Jaka jest Wasza perspektywa rozwoju na najbliższe lata?

W najbliższych latach przewidujemy gwałtowny wzrost umów w formule PPA. Rozwiązanie to zapewnia cały szereg korzyści a jest bardzo proste do wdrożenia. Co ważne nie angażuje to środków inwestycyjnych po stronie odbiorcy.

 

Jakie nowe produkty zaprezentujecie w trakcie Konferencji Foliowej 2023??

W trakcie Konferencji Foliowej postaramy się przybliżyć uczestnikom kontrakty na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w formule PPA dostosowane do różnych typów odbiorców.

Tomasz Dulko, Dyrektor NEBO Solar Sp. z o.o.

 

Dlaczego warto z Wami współpracować? Jakie korzyści i wsparcie oferujecie swoim Partnerom?

Nebo Solar to firma inwestująca we własne źródła wytwórcze OZE. Produkcja, dostarczanie, rozliczanie, optymalizacja projektów energetycznych to sedno naszej działalności od wielu lat. Jako specjaliści w tym zakresie całą swoją wiedzę stawiamy do dyspozycji naszych klientów dając im pełne wsparcie począwszy od etapu przygotowania wstępnych propozycji dostosowanych do konkretnych wymagań danego klienta poprzez fazę uzgodnień technicznych oraz administracyjnych aż po stały nadzór nad realizowanym kontraktem. Takie podejście minimalizuje niezbędne zaangażowanie klienta na każdym z etapów projektu.

 

Dodaj ofertę pracy