biester
Puls Branży

Stawki opłaty produktowej w systemie kaucyjnym

Znamy propozycje stawek, które przedsiębiorcy będą musieli płacić za wprowadzanie na rynek opakowań niespełniających wymagań odnośnie poziomów zawartości recyklatu. Opublikowany 23 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie tzw. opłaty produktowej realizuje postanowienia ustawy o systemie kaucyjnym.

Projekt rozporządzenia uwzględnia dotychczasowe stawki opłat produktowych i wprowadza nowe rozwiązania. Przedstawiamy je poniżej.

a)   Butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych – 1,00 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

b)   Opakowania z tworzyw sztucznych – 2,70 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

c)   Opakowania z aluminium – 1,40 zł (jednostkowa stawka w zł za 1kg)

d)   Opakowania z metali żelaznych – 0,80 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

e)   Opakowania z papieru i tektury – 0, 70 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

f)    Opakowania ze szkła – 0,30 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

g)   Opakowania z drewna – 0,30 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

h)   Opakowania wielomateriałowe – 1,70 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

i)    Opakowania środków niebezpiecznych – 2,00 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

j)    Pozostałe opakowania – 1,00 zł (jednostkowa stawka w zł za 1 kg)

k)   Butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka wykonane są z tworzyw sztucznych – 0,10 zł w 2025 roku, 1,00 zł w 2026, 5,00 zł w 2027 i latach następnych (jednostkowe stawki w zł za 1 kg)

l)    Puszki metalowe o pojemności do jednego litra – 0,10 zł w 2025 roku, 1,00 zł w 2026, 5,00 zł w 2027 i latach następnych (jednostkowe stawki w zł za 1 kg)

m) Butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra – 0,10 zł w 2025 roku, 1,00 zł w 2026, 5,00 zł w 2027 i latach następnych (jednostkowe stawki w zł za 1 kg)

Jak przypomina uzasadnienie, nowością jest określenie stawek opłaty za opakowania środków niebezpiecznych, wobec których należy zapewnić określony udział wagowy z tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu oraz z tytułu obowiązku osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania w ramach systemu kaucyjnego. Według OSR projekt oddziałuje na podmioty, takie jak wprowadzający produkty w opakowaniach i/lub wprowadzający opakowania, urzędy marszałkowskie (wpływy z opłaty produktowej zasilają budżet samorządu województwa) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (który gromadzi wpływy z opłaty produktowej na swoim rachunku bankowym). Projekt ma pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne. Konsultacje potrwają 10 dni, a rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Dodaj ofertę pracy