mey
Puls Branży

MURA startuje z instalacją recyklingu chemicznego

Mura Technology rozpoczyna wyposażanie instalacji recyklingu chemicznego stosującego autorską technologię HydroPRS. To zupełnie co innego, niż ulepszona piroliza. Co ciekawe, dostawcami maszyn do nowej instalacji są uznani producenci wytłaczarek dla recyklingu mechanicznego.

Mowa instalacja ruszy w I połowie 2024 w Wielkiej Brytanii. Początkowe zdolności produkcyjne to 20kt rocznie z możliwością przeskalowania do 60 kt ciekłych weglowodorów. Technologia HydroPRS umożliwia przetwarzanie zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych. Istotą technologii HudroPRS jest zastosowanie wody w stanie nadkrytycznym. Jest to pierwsza na rynku technologia przekształcania odpadów tworzyw sztucznych w produkty węglowodorowe pochodzące z recyklingu, które można wykorzystać do produkcji nowych tworzyw sztucznych i innych produktów petrochemicznych. 

Mura wybrała firmę EREMA Engineering z technologią przygotowania surowców opartą na jednoślimakowym wytłaczaniu CHEMAREMA®, umożliwiającą solidne i energooszczędne wprowadzanie materiałów do HydroPRS™ na dużą skalę. 

Proces wytłaczarki przekształca zanieczyszczone, zmieszane odpady tworzyw sztucznych poużytkowych w dobrze określone strumienie stopu w niezawodny i energooszczędny sposób. Kolejną ważną zaletą wytłaczarki do technologii HydroPRS™ firmy Mura jest jej zdolność do dostarczania strumieni stopu o wysokiej temperaturze pod ciśnieniem do 300 barów bez dodatkowego użycia pompy topiącej i z wydajnością do 4500 kg na godzinę.

Dodaj ofertę pracy