biester
Puls Branży

Polimery Police: kolejne żądanie wykonawcy

2 lutego 2024 roku Hyundai Engineering Co., Ltd. Generalny Wykonawca projektu Polimery Police zgłosił propozycji zmiany (ang. Change Proposal) do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 roku ("Umowa EPC").

Propozycja zmiany dotyczy przedłużenia terminu zakończenia projektu Polimery Police o dodatkowe 95 dni (ponad 166 dni wskazane w informacji o rozpoczęciu przez Generalnego Wykonawcę procedury zmiany Umowy EPC wydłużającej termin zakończenia projektu opublikowanej raportem bieżącym nr 38/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku) oraz zwiększenia wynagrodzenia dla Generalnego Wykonawcy o kwotę 39 772 455 Euro.

Generalny Wykonawca wskazał, że podstawą do wystąpienia o wydłużenie czasu realizacji projektu i zwiększenie wynagrodzenia są zdarzenia dotyczące poszczególnych części projektu, które zaistniały w latach 2023 i 2024 i w ocenie Generalnego Wykonawcy skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji, celem osiągniecia jej zakładanych paramentów gwarantowanych.

Zgodnie z kontraktem EPC w formule "pod klucz", to Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu, takich jak uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

Propozycja zmiany Umowy EPC poddana zostanie gruntownej analizie i weryfikacji jej zasadności w świetle postanowień Umowy EPC, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie EPC, oraz innych umów z Generalnym Wykonawcą, a także okoliczności faktycznych.

Dodaj ofertę pracy