biester
Wiadomości

Ceny polimerów styrenowych w kosmosie…

Szczególnie cierpią producenci opakowań z polimerów. Ceny styrenowych pochodnych rosną mocno od IV kwartału 2016, w tym szczególnie dramatycznie polistyrenu, który osiągnął najwyższe poziomy w historii w lutym br.

Źródłem problemu są przestoje wielu instalacji w Ameryce Północnej i Azji, gdzie prowadzone są prace konserwacyjne. Nie ma jasności co do zakresu i długości trwania tych prac, toteż wszelkie instytucje prognozujące ceny polimerów w Europie, szacują wysokie ceny styrenu i pochodnych w całym pierwszym półroczu 2017. To oznacza pogłębienie się dramatycznej sytuacji wielu producentów opakowań z polimerów na całym naszym kontynencie, w tym także przetwórców EPS.

Dodaj ofertę pracy