KGL_new
Wiadomości

Niemcy krytycznie o oxo degradacji polimerów

Niemieckie stowarzyszenie producentów opakowań z polimerów (IK) zajęło bardzo krytyczne stanowisko wobec stosowania oxo dodatków w przetwórstwie polimerów.

Podstawą tej opinii są doświadczenia zarówno członków stowarzyszenia, jak i ich klientów. Wg IK dodatki oxo sprawiają, iż polimery nie spełniają wymogów pełnej biodegradacji i są trudne w recyklingu. Tym samym mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Oxo degradacja powoduje również powstawanie nie degradujących się mikro polimerowych odpadów, zanieczyszczających system wodny. We Francji stosowanie dodatków oxo zostało prawnie zakazane.