biester
Wiadomości

Niemcy krytycznie o oxo degradacji polimerów

Niemieckie stowarzyszenie producentów opakowań z polimerów (IK) zajęło bardzo krytyczne stanowisko wobec stosowania oxo dodatków w przetwórstwie polimerów.

Podstawą tej opinii są doświadczenia zarówno członków stowarzyszenia, jak i ich klientów. Wg IK dodatki oxo sprawiają, iż polimery nie spełniają wymogów pełnej biodegradacji i są trudne w recyklingu. Tym samym mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Oxo degradacja powoduje również powstawanie nie degradujących się mikro polimerowych odpadów, zanieczyszczających system wodny. We Francji stosowanie dodatków oxo zostało prawnie zakazane.

Dodaj ofertę pracy