KGL_new
Wiadomości

Kupuj Korporację KGL

DM BOŚ w raporcie z 2 sierpnia rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Korporacji KGL od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 32 zł. Raport wydano przy kursie 25,4 zł.

"Korporacja KGL to producent opakowań z polimerów do świeżej żywności oraz dystrybutor granulatów polimerów. Produkcja opakowań w KGL odbywa się na wielkowolumenową skalę w ruchu ciągłym (24/7). Znaczne efekty skali i przewagi kosztowe są osiągane dzięki długim seriom relatywnie prostych produktów wytwarzanych dla renomowanych odbiorców w ramach średnio i długoterminowych umów ramowych. Oczekujemy, że lata 2018 i 2019 będą dla KGL okresem dobrej koniunktury" - napisano w uzasadnieniu raportu.

 

"Oceniamy, iż największe ryzyka dla oszacowanej przez nas wartości KGL stanowią: umocnienie się trendu zacieśniania bezpośredniej współpracy pomiędzy przetwórvami a producentami polimerów, silna zmienność kursu EUR/PLN, gwałtowne wahania cen polimerów, możliwość migracji koncernów na Wschód, oraz wzrost stóp procentowych i spadek dostępności kredytów obrotowych" - napisano.

 

Analitycy prognozują, że w 2017 spółka wypracuje 337,1 mln zł przychodów, 34,3 mln zł EBITDA, 23,4 mln zł EBIT oraz 16,4 mln zł zysku netto. Według analityków akcje spółki są obecnie handlowane przy prognozowanym na 2017 wskaźniku P/E w wysokości 11,1 oraz EV/EBITDA równym 7,3.

Dodaj ofertę pracy