biester
Wiadomości

Forum specjalistów

19 kwietnia w Warszawie odbyła się 8. edycja Konferencji Foliowej, wydarzenia organizowanego cyklicznie przez redakcję miesięcznika Plastics Review.

Konferencja Foliowa 2018
Konferencja Foliowa 2018

W inaugurującym wystąpieniu Piotr Kwiecień, Dyrektor Zarządzający SABIC Poland  przedstawił firmę SABIC, Sponsora Generalnego Konferencji Foliowej, prezentując zebranym nowe inicjatywy firmy oraz bogatą ofertę kierowaną do przemysłu opakowaniowego. Swoje drugie wystąpienie Piotr Kwiecień poświęcił metalocenowym polimerom SABIC i zaprezentował rozwiązania oparte na nich.

Inteligentnym opakowaniom poświęcona została prezentacja Marty Piotrowskiej z firmy Forst&Sullivan. Wśród uczestników Konferencji nie było chyba nikogo, kto nie zgadzałby się, że koncepcja „Intelligent Packaging” to kluczowa technologia przyszłości, która odmieni nasze otoczenie oraz sposób, w jaki będziemy dokonywać codziennych zakupów.

Motywem przewodnim najważniejszego w kraju spotkania przedstawicieli branży produkcji folii i opakowań z polimerów był w tym roku Przemysł 4.0. Zyskująca coraz większe zainteresowanie rynku koncepcja została omówiona w wystąpieniach zaproszonych ekspertów. Wśród korzyści wynikających z jej wdrożenia, Krzysztof Pietrusewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie wymienił m.in. monitorowanie zużycia zasobów, inteligentne śledzenie przepływu materiałów, masową personalizację wyrobów zamiast masowej produkcji, a także wirtualną optymalizację maszyn, produktów i linii produkcyjnych oraz minimalizację inwestycji w fazie prototypowej.

Swoimi doświadczeniami z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej podzielił się z gośćmi konferencji Bogdan Zabrzewski, szef Wittmann Battenfeld Polska Sp. z o.o. Było to szczególnie interesujące ze względu na fakt, że branża formowania wtryskowego znajduje się wśród liderów praktycznego podejścia do idei Przemysłu 4.0.  Opracowany i wdrożony przez firmę system Wittmann 4.0 zakłada m.in. wykorzystanie układu sterowania wtryskarki jako centralnej jednostki pozwalającej na uzyskanie informacji o stanie innych maszyn – można w ten sposób np. zarządzać pracą urządzenia dozującego, ustawiać receptury i zmieniać parametry produkcji, przekonywał prelegent.

Podczas spotkania w Warszawie istotnym uzupełnieniem cyklu prelekcji były debaty branżowe. W pierwszej z nich podjęto temat realnej implementacji zasad Przemysłu 4.0 w firmach produkujących opakowania. Podczas dyskusji Mariusz Jastrzębski, dyrektor ds. optymalizacji i rozliczeń produkcji w spółce KB Folie, zwrócił m.in. uwagę, że pełne wykorzystanie potencjału nowej koncepcji polega na pozyskiwaniu jak największej ilości danych i jak najszybszym ich opracowywaniu dla podejmowania kluczowych dla procesu produkcyjnego decyzji. Jego zdaniem bardzo ważnym aspektem całego procesu jest ograniczenie liczby dokumentów na rzecz podejścia typu model-based, które pozwala znacznie usprawnić decyzyjność w firmie.

W trakcie drugiej debaty Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Materiałów Opakowaniowych ZUT, napiętnował powszechne przekłamania dotyczące polimerów i produkowanych z nich opakowań. Bezkompromisowo rozprawił się z funkcjonującymi w przestrzeni publicznej mitami na temat domniemanej toksyczności dostępnych na rynku produktów, zanieczyszczenia środowiska odpadami, wzrostu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych na skutek produkcji i przetwórstwa materiałów polimerowych, jak również potencjalnego wpływu produkcji biopolimerów na spadek globalnych zasobów żywności.  W tej części konferencji doszło także do spontanicznego powołania inicjatywy Polymer Watch, mającej na celu monitorowanie przypadków publikowania w mediach nieprawdziwych informacji na temat polimerów i związanych z nimi gałęzi przemysłu.

Konferencja Folia i Opakowania z Polimerów po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób związanych z przemysłem polimerowym oraz opakowaniowym.

W opinii uczestników tegoroczna Konferencja potwierdziła, iż jest to znaczące wydarzenie w branży, spotkanie, które poza solidną dawką wiedzy, skutkuje nowymi relacjami biznesowymi. Prezentacje były interesujące, o czym najlepiej świadczy wysoka frekwencja aż do zakończenia Konferencji.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Sponsora Generalnego, firmy SABIC Poland Sp. z o.o. oraz Partnera Konferencji, firmy Resinex Poland Sp. z o.o., którzy po raz kolejny okazali nam zaufanie, wspierając organizację Konferencji.

Już dziś zapraszamy Państwa do uczestnictwa w przyszłorocznej Konferencji Foliowej.

Konferencja Foliowa 2018

Dodaj ofertę pracy