biester
Wiadomości

Rekordowy rok Haitian International

Haitian International Holdings Limited, jeden z największych producentów wtryskarek na świecie, ogłosił wyniki finansowe za rok 2017.

Siedziba główna Haitiana. Fot. Haitian International
Siedziba główna Haitiana. Fot. Haitian International

Firma, w wyniku silnego popytu na rynku oraz skutecznej strategii rynkowej zanotowała kolejny rekordowy rok. Dochody ze sprzedaży osiągnęły wartość ponad 1.5 mld USD, co oznacza wzrost o 25.8% w porównaniu do roku 2016.Haitian dostarczył 35,768 maszyn co oznacza wzrost o 21,1% w porównaniu z rokiem 2016 ugruntowując swoją pozycję na rynku.

W 2017 roku, boom inwestycyjny w gospodarce spowodował ogromny wzrost popytu na rynku wewnętrznym branży wtryskarkowej. Dzięki dobrej opinii w branży n.t. produktów uznanych jako innowacyjne, Haitian zanotował w 2017 roku wzrost sprzedaży na rynku wewnętrznym o 25,9% (ok. 1,038 mln USD), co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2016 aż o 25,2%. Firma kontynuowała strategię rozwoju polegającą m.in. inwestowaniu w rozwój i promowanie w segmencie małych tonaży - wtryskarek elektrycznych, a w segmencie maszyn dużych – wtryskarek hydraulicznych dwupłytowych. Dzięki tak obranej strategii, Firma znacząco podniosła udział produktów innowacyjnych w sprzedaży maszyn ogółem. W 2017 roku wtryskarki elektryczne marki Zhafir oraz hydrauliczne dwupłytowe serii Jupiter zdobyły rzesze nowych klientów, zyskując ich ogromne uznanie. Sprzedaż 2.200 sztuk maszyn elektrycznych marki Zhafir osiągnęła wartość ok. 150 mln USD, co oznacza wzrost o 27,1%. Sprzedaż prawie 800 maszyn serii Jupiter o wartości ok. 196 mln USD oznacza wzrost o 34,7%. Seria Mars potwierdziła bezwzględną dominację na rynku, osiągając wartość 1,050 mld USD, co oznacza udział w sprzedaży w wys. 69,4%. W 2017 roku na całym świecie nabywców znalazło 30,700 maszyn!

Perspektywy I dalsza strategia

Rok 2018 będzie rokiem, w którym Haitian stawia na wydajność. – Będziemy aktywnie promować rozwój i przeprowadzać optymalizację procesów wewnętrznych a przede wszystkim kłaść nacisk na jakość jako priorytet we wszystkich obszarach naszej pracy – podkreśla Zhang Jianming, Prezes Haitian International. Ogromny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych potwierdził skuteczność obranej strategii opierającej się na trzech filarach – „Komunikacja, Innowacje i Wydajność”. Zhang Jianming jest również optymistą i z nadzieja patrzy na rozwój inwestycji na rynku indyjskim, który uważa geograficznie za niezmiernie istotny dla interesów Firmy. Haitian International będzie kontynuować automatyzację produkcji zgodnie ze startegia „8+16” w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydajności i redukcji kosztów. Pan Zhang dodaje: – Wierzymy, że oparcie się na naszej strategii innowacji w technologię, zarządzanie i serwis, jak również realizowanie celów narodowej rządowej strategii „ Made in China 2025” będzie owocowało rozwojem naszych produktów. Dzięki zastosowaniu nowych technologii w dziedzinie cyfryzacji, automatyzacji wytwarzania a tym samym dostarczania zindywidualizowanych zgodnych z oczekiwaniami rynku rozwiązań przyniesie rzeczywiste i znaczące korzyści naszym klientom a w ostateczności - udziałowcom i pracownikom.

Dodaj ofertę pracy