biester
Wiadomości

Wysoko wydajne polimery do klejów termotopliwych

Koncern LANXESS na Sympozjum In-Adhesives w Monachium w dniach 25–26 lutego 2019 r.

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, będzie obecny na tegorocznym Sympozjum In-Adhesives w Monachium, na którym ekspert koncernu LANXESS wygłosi prezentację pt. „Wyjątkowe, wysokowydajne prepolimery zawartości do uretanowe o niskiej monomerów klejów termotopliwych.”

Koncern LANXESS jest liderem w dziedzinie innowacji w zakresie technologii prepolimerów o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych (ang. Low-Free, LF), która jest oferowana na rynku pod marką Adiprene LF. Dzięki tej technologii jednostka Urethane Systems koncernu LANXESS opracowała wyjątkowe prepolimery o zawartości wolnego diizocyjanianu difenylometanu (MDI) i innych izocyjanianów mniejszej niż 0.10%. Te prepolimery są wykorzystywane w produkcji klejów termotopliwych w branży motoryzacyjnej, budowlanej i elektronicznej. Prepolimery o niskiej zawartości monomerów zapewniają wyjątkowe właściwości techniczne, niezrównane właściwości przetwórcze i parametry wydajnościowe, a także korzyści z zakresu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

 – Koncentrujemy naszą działalność rozwojową na poszerzeniu oferty polimerów o bardzo niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych, gdyż stanowią kluczowy czynnik pozwalający na poprawę higieny przy przetwarzaniu oraz bezpieczeństwa pracowników – wyjaśnia Ronald M. Emanuel. Prepolimery uretanowe o niskiej zawartości monomerów spełniają coraz bardziej restrykcyjne wymogi regulacyjne i pozwalają na produkcję produktów gotowych o niższej klasyfikacji zagrożeń. Ponadto nie są klasyfikowane jako toksyczne.

Technologię prepolimerów o niskiej zawartości monomerów opracowaną przez koncern LANXESS można dostosować do potrzeb klienta, jeżeli chodzi o zawartość grup NCO, lepkość i inne właściwości. Prepolimery są dostępne dla wszystkich izocyjanianów i poliolów, włączając w to specjalne izocyjaniany takie jak diizocyjanian izoforonu (IPDI), diizocyjanian heksametylenu (HDI) czy diizocyjanian para-fenylenu (pPDI). Zapewniają one doskonałą odporność na działanie rozpuszczalników oraz wyjątkowe właściwości w wysokich temperaturach. Dotyczy to również szeregu polioli takich jak polietery, poliestry, polikaprolaktony i poliwęglany.     
     

   

Dodaj ofertę pracy