biester
Wiadomości

Globalny obieg polimerów

Wreszcie. Dzięki pierwszemu badaniu globalnego obiegu polimerów, mniej więcej wiadomo, ile wynosi produkcja i jaki odsetek trafia na wysypiska.

Nie ulega wątpliwości, że odpady polimerowe należy poddawać recyklingowi. Aby jednak zoptymalizować pod tym względem przepływ materiału, trzeba znać jego ogólną objętość oraz wiedzieć, jaka jej część trafia do środowiska naturalnego.

Począwszy od nakreślenia powyższych założeń, sześć stowarzyszeń i organizacji działających w łańcuchu wartości materiałów polimerowych zleciło realizację badania pilotażowego, którego celem miało być oszacowanie globalnego przepływu polimerów, włącznie z odpadami poużytkowymi. Wyniki opublikowano podczas targów K2019 w Düsseldorfie. 

Jak podkreśla dr Jürgen Bruder, dyrektor generalny IK - niemieckiego stowarzyszenia opakowaniowego - oraz kierownik projektu, badanie Global Plastics Flow jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem, które pozwoliło w jednolity i kompleksowy sposób udokumentować fakty i liczby dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym w 44 krajach na całym świecie oraz wyraźnie zidentyfikować słabe punkty systemów zbiórki i ponownego wykorzystania odpadów.

Więcej w nr 10 miesięcznika Plastics Review.

Dodaj ofertę pracy