KGL_new
Wiadomości
P&G  

Wiodące marki P&G przyśpieszają realizację strategii „Ambicja 2030”

Firma Procter & Gamble poczyniła znaczne postępy w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych – dzięki przełomowym partnerstwom aktywnie promuje ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i wspiera odpowiedzialną konsumpcję. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowane są przez spółkę w ramach międzynarodowej strategii „Ambicja 2030”.

Virginie Helias, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w P&G, odbiera certyfikat od prezesa fundacji Solar Impulse Foundation, Bertranda Piccarda. Organizacja umieściła projekt HolyGrail oraz technologie stosowane przez marki Ariel i Fairy na liście 1000 najskuteczniejszych rozwiązań na rzecz środowiska – „1000 Efficient Solutions”.
Virginie Helias, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w P&G, odbiera certyfikat od prezesa fundacji Solar Impulse Foundation, Bertranda Piccarda. Organizacja umieściła projekt HolyGrail oraz technologie stosowane przez marki Ariel i Fairy na liście 1000 najskuteczniejszych rozwiązań na rzecz środowiska – „1000 Efficient Solutions”.

Cele strategii „Ambicja 2030” mają inspirować i ułatwiać realizację działań, które pozytywnie wpływają na środowisko i społeczeństwo za pośrednictwem konkretnych produktów, łańcucha dostaw i pracowników, przy jednoczesnym tworzeniu wartości zarówno dla P&G, jak i konsumentów. W ramach strategii firma podjęła szereg zobowiązań dotyczących m.in. możliwości ponownego wykorzystania surowców stosowanych do produkcji opakowań swoich wyrobów. Międzynarodowy koncern intensywnie poszukuje rozwiązań i inicjuje przełomowe partnerstwa z wiodącymi branżowymi podmiotami, dzięki czemu część obietnic zawartych w deklaracji „Ambicja 2030” udaje się realizować nawet szybciej, niż pierwotnie zakładano.

 

Rok 2020 to moment, w którym wspólnie z partnerami z branży jesteśmy w stanie obrać odpowiedni kierunek na przyszłość – oświadczyła Virginie Helias, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w Procter & Gamble. – Dla P&G 2020 będzie przede wszystkim rokiem działań skoncentrowanych na regeneracji środowiska. Wykorzystamy innowacje i partnerstwa do wprowadzenia w życie celów określonych w strategii „Ambicja 2030” dla wszystkich naszych marek. Nie chodzi tylko o zmniejszenie naszego wpływu na otoczenie, ale także o działanie na rzecz jego odbudowy, co pozwoli nam sprostać wyzwaniom związanym z odpadami z tworzyw sztucznych, niedoborem wody czy utratą różnorodności biologicznej. Chcemy być liderem we wszystkich tych obszarach, ponieważ zależy nam na długofalowym wpływie i wprowadzaniu zmian na dużą skalę.

 

Marka Ariel w ciągu najbliższych pięciu lat planuje dzięki recyklingowi zaoszczędzić taką ilość plastiku, jaka wystarczyłaby do wyprodukowania 200 milionów butelek z nieprzetworzonego surowca.

Procter & Gamble i brytyjska spółka Viridor, lider w dziedzinie recyklingu i odzysku energii, zawarły pięcioletnią umowę partnerską, w ramach której przetwarzają i poddają recyklingowi polietylen wysokiej gęstości (HDPE). Surowiec ten nadaje się do ponownego wykorzystania w butelkach płynu do prania Ariel. Dostarczana przez Viridor żywica pozyskiwana z recyklingu - rHDPE - pozwoli marce Ariel wywiązać się z ogłoszonych wcześniej zobowiązań, zgodnie z którymi do końca 2020 r. butelki jej produktów mają składać się nawet w 50% z surowców pochodzących z odzysku. Marka deklaruje również, że do 2022 r. wszystkie jej opakowania będzie można poddać recyklingowi oraz że ograniczy poziom zużycia plastiku o 30% do 2025 r.

 

Pantene zwiększy wykorzystanie żywicy PET z recyklingu w swoich opakowaniach.

P&G wprowadza na rynkach europejskich opakowania kosmetyków do włosów marki Pantene wyprodukowane z odzyskanego plastiku, zaczynając od przezroczystych butelek. Wykorzystywany w nich materiał pochodzi z procesu ponownego przetworzenia politereftalanu etylenu (PET), który przeprowadza się w obiegu zamkniętym, dzięki zaawansowanemu recyklingowi monomeru. Oznacza to, że materiał może być wielokrotnie wykorzystywany m.in. w opakowaniach produktów kosmetycznych. P&G wspiera w ten sposób wdrażanie rozwiązań cyrkularnych i tworzy rynek końcowy dla tworzyw sztucznych z recyklingu.  Za produkcję nowego materiału odpowiadać będzie spółka Indorama Ventures.

 

Lenor, Lenor Unstoppables i Fairy będą pierwszymi markami, które wprowadzą inteligentne opakowania HolyGrail do sprzedaży.

Marki Lenor, Lenor Unstoppables i Fairy jako pierwsze marki P&G zastosują cyfrowe znaki wodne umieszczone w plastikowych opakowaniach - inteligentną technologię HolyGrail - które podniosą skuteczność procesu sortowania i przerobu surowców wtórnych w zakładach recyklingu odpadów. To wynik prac w ramach pionierskiego projektu HolyGrail, uruchomionego pod patronatem Fundacji Ellen MacArthur w 2016 roku, w którym P&G odgrywa znaczącą rolę. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwiązanie jednego z największych problemów w recyklingu tworzyw sztucznych - nieefektywnego sortowania odpadów. Ponieważ cyfrowe znaki wodne są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale wykrywalne za pomocą skanerów optycznych i smartfonów, na późniejszym etapie technologia ta może być również wykorzystana do angażowania i edukowania konsumentów. Aktualnie rozpoczyna się druga faza projektu - HolyGrail 2.0, w ramach której w 2021 r. ma powstać konsorcjum przy udziale ponad 115 partnerów, obejmujące cały łańcuch wartości. Obecny etap przedsięwzięcia obejmuje także ocenę potencjału rynkowego tego rozwiązania.

 

Projekty realizowane przez Procter & Gamble otrzymują prestiżowe wyróżnienia.

Przedsięwzięcie HolyGrail zwyciężyło w kategorii „Innowacja roku w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym” podczas tegorocznego rozdania nagród Edie Sustainable Leaders Awards w Wielkiej Brytanii. Projekt doceniono za istotne zmiany, jakie może wprowadzić m.in. w obszarze opakowań, sortowania odpadów i zaopatrzenia branży w żywicę PET pochodzącą z recyklingu. HolyGrail znalazł się także na liście 1000 najskuteczniejszych rozwiązań na rzecz środowiska – „1000 Efficient Solutions” - fundacji Solar Impulse Foundation. Wyróżnienie to przyznawane jest najbardziej skutecznym i innowacyjnym przedsięwzięciom na rzecz ochrony środowiska, które przyczyniają się do sukcesu biznesowego, jednocześnie dążąc do redukcji emisji CO2. Fundacja stworzyła tę inicjatywę, aby promować technologie, które pozwalają zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, a także promować pozytywne nastawienie do rozwiązań wykorzystujących energię odnawialną. Każdy projekt jest oceniany przez niezależnych ekspertów pod kątem jego wykonalności technologicznej, potencjalnych korzyści środowiskowych i społeczno-ekonomicznych, a także rentowności. Autorzy zestawienia wyróżnili także technologie w produktach marek Ariel oraz Fairy. Pierwsza z nich zapewnia doskonałą skuteczność prania w zimnej wodzie, co pozwala uzyskać oszczędność energii - a co za tym idzie, promuje bardziej zrównoważone podejście do prania ubrań. Produkty marki Fairy zostały docenione z uwagi na to, że pozwalają zmniejszyć zużycie energii i wody, a także generują mniej odpadów. Kapsułki do zmywarek tej marki radzą sobie z trudnymi zabrudzeniami bez mycia wstępnego, co ma korzystny wpływ na środowisko – technologia ta pozwala oszczędzić nawet 10 tysięcy litrów wody przez jedno gospodarstwo domowe w skali roku.

 

***

Strategia „Ambicja 2030” P&G obejmuje następujące cele:

  • Marki: 20 wiodących marek P&G, w tym Always, Ariel, Dawn, Fairy, Ambi Pur, Head & Shoulders, Pantene, Pampers i Vizir będą promowały i umożliwiały odpowiedzialną konsumpcję poprzez wprowadzenie opakowań, które w 100% nadają się do recyklingu lub ponownego wykorzystania, wprowadzanie zrównoważonych innowacyjnych rozwiązań i budowanie zaufania dzięki transparentności, oraz udostępnianiu badań dotyczących bezpieczeństwa.
  • Łańcuch dostaw: Zakłady produkcyjne P&G ograniczą emisję gazów cieplarnianych o połowę i zakupią wystarczającą ilość odnawialnej energii elektrycznej, która pozwoli zasilić 100% zakładów P&G. Firma pozyska także co najmniej 5 miliardów litrów wody ze źródeł funkcjonujących na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Społeczeństwo: P&G będzie dalej zawierać przełomowe partnerstwa, które zapewniają ludziom, planecie i naszym przedsiębiorstwom dobre warunki rozwoju, w tym takie, które hamują napływ tworzyw sztucznych do oceanów, chronią lasy i wspierają ich wzrost, rozszerzają rozwiązania w zakresie recyklingu chłonnych produktów higienicznych oraz chronią zbiorniki wodne o priorytetowym znaczeniu na całym świecie.
  • Pracownicy: P&G będzie angażować, wyposażać i nagradzać pracowników za wdrażanie myślenia i praktyk zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy. Będziemy nagradzać postępy i uwzględniać osiągnięcia w ocenach wyników.
Dodaj ofertę pracy