biester
Wiadomości

Bezpieczni mimo pandemii – pracownicy produkcji

W obecnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego zalecana jest organizacja pracy zdalnej. Jednak trudno sobie wyobrazić pracowników produkcji wykonujących swoje obowiązki z domu. Jak zapewnić im bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Dbanie o higienę i dezynfekcję

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przez kichanie i kaszel, a także za pośrednictwem dotyku, dlatego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w liczbie odpowiadającej potrzebom danego stanowiska. Są to przede wszystkim maseczki czy rękawice, a także dostęp do płynu/żelu na bazie alkoholu (min. 60%). Najlepiej, jeśli jest on dostępny nie tylko w toaletach, ale również przy drzwiach wejściowych oraz we wszelkich newralgicznych miejscach. Warto również pomyśleć o wprowadzeniu pomiaru temperatury pracowników każdego dnia po przyjściu do firmy. Ponadto hale produkcyjne i ciągi komunikacyjne, łącznie z maszynami, powinny być regularnie dezynfekowane. W szczególności przy pracy wielozmianowej dezynfekcja powinna się odbywać codziennie, po każdej zmianie.

 

Zapewnienie bezpiecznych odległości

Dbając o bhp swoich pracowników, pracodawca powinien pamiętać o zapewnieniu pracownikom odpowiedniej przestrzeni do bezpiecznego wykonywania pracy, m.in. poprzez wydzielenie stref wymuszających zwiększanie odległości pomiędzy pracownikami. Stanowiska pracy powinny być zorganizowane z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra. Takie same odległości należy zapewnić pracownikom korzystającym z przestrzeni wspólnych, takich jak na przykład stołówka. Kiedy nie jest to możliwe, alternatywą jest wprowadzenie zmianowego trybu pracy.

 

Ograniczenia w poruszaniu się między działami

Starając się zminimalizować liczbę osób, z którymi dany pracownik ma kontakt, można podzielić firmę na strefy. W przypadku ewentualnego zachorowania, ogranicza to liczbę osób, którą należy poddać kwarantannie. – Zakład PW Krystian podzieliliśmy na 4 strefy, między którymi tylko niektóre osoby mogą się poruszać, a i to jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Krytyczny dział logistyki jest odizolowany od pozostałych części firmy. Pracownicy ze zrozumieniem podchodzą do tych ograniczeń i przestrzegają wytycznych, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa – mówi Elżbieta Rogowska, V-ce prezes ds. operacyjnych w PW Krystian, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

 

Ograniczenie liczby gości

Kolejnym krokiem podjętym przez pracodawcę powinno być ograniczenie ilości osób „z zewnątrz”, które poruszają się na terenie zakładu. – W naszej firmie większość spotkań jest organizowana w sposób zdalny, kurierzy pozostawiają przesyłki na portierni, a podwykonawcy muszą stosować rękawice jednorazowe i maseczkę ochronną – mówi Marta Tomaszewska, Specjalista ds. bhp w CWS. – Ponadto osoby wchodzące na teren zakładów CWS Polska, otrzymują specjalne oświadczenia, w których prosimy o podanie informacji dotyczących m.in. objawów choroby czy pobytu za granicą.

 

Dobre zorganizowanie pracy

W niektórych firmach produkcyjnych część działań została wstrzymana, za to inne są szczególne eksploatowane. Rozwiązaniem może być elastyczne podejście do obowiązków, które zdaniem Elżbiety Rogowskiej z PW Krystian może pomóc firmie przetrwać w czasach koronawirusa. - U nas dział sprzedaży i marketingu aktywnie wspiera dział zakupów, który poszukuje nowych dostawców i produktów – tłumaczy Elżbieta Rogowska. – Nie wszystkie firmy mają taki profil, ale wiemy, że inne firmy produkcyjne też mogą mieć niedobory w dziale zakupów, chociażby ze względu na potrzebę redefiniowania łańcuchów dostaw zaburzonych przez pandemię.

 

Uświadamianie pracowników

Pracownicy działów bhp firm produkcyjnych zgodnie podkreślają, że kluczowe jest informowanie pracowników o sposobie i powodach wprowadzania obostrzeń. - W PW Krystian prowadzona jest akcja informacyjna mająca na celu budowanie świadomości pracowników o istniejącym zagrożeniu i konieczności jego przeciwdziałaniu – ulotki, zdjęcia, emaile, akcje na Facebooku – wylicza Elżbieta Rogowska. Z kolei firma CWS umożliwiła pracownikom zgłaszanie swoich pomysłów, które można wykorzystać w celu ograniczenia potencjalnego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

– Muszę podkreślić, że wśród naszych pracowników widać bardzo dużą odpowiedzialność w zakresie przestrzegania wszystkich obostrzeń związanych z epidemią mówi Marta Tomaszewska. - W każdej firmie można wprowadzić dużo różnych obostrzeń, jeżeli jednak nie będą one przestrzegane i rozumiane przez pracowników, to mija się to z celem, dlatego też tak ważne jest ich wsparcie.

 

 

 

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook www.facebook.com/bezpieczniwpracy oraz LinkedIn https://www.linkedin.com/company-beta/17927028/?pathWildcard=17927028.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., a w 2018 DHL w Polsce, reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Parcel i DHL Supply Chain. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dodaj ofertę pracy