biester
Wiadomości
COVID-19   KGL  

KGL a COVID-19

Korporacja KGL S.A. prezentuje kolejną analizę (pierwszą opublikowano w dniu 19.03 br.) i opisuje skutki pandemii koronawirusa, dla prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonej szczegółowo analizy:

 • Spółka podjęła decyzję o wzroście struktury zatrudnienia. Odnotowujemy również zwielokrotnioną ilości aplikacji kandydatów;
 • ​​​​​​​Zorganizowane został systemy wewnętrznych świadczeń i wsparcia finansowego dla Pracowników związane z obecnym kryzysem epidemicznym;
 • ​​​​​​​Utrzymuje się zapotrzebowanie klientów na produkty opakowaniowe oraz granulaty polimerów będących przedmiotem dystrybucji. Jednocześnie w niektórych segmentach sprzedaży polimerów widoczne są oznaki spowolnienia (automotive, agd, branża meblarska);
 • ​​​​​​​Nadal nie dostrzegamy zagrożenia dla płynności dostaw niezbędnych surowców dla produkcji;
 • ​​​​​​​Nie odnotowaliśmy zwiększonych zakłóceń w spływie należności;
 • ​​​​​​​Zachowana została stabilność procesów produkcyjnych oraz odnotowano wzrost wolumenu wyprodukowanych opakowań r/r.

 

 1. WZROST STRUKTURY ZATRUDNIENIA

 

W dniu 20.04. br. Zarząd spółki podjął decyzję o zwiększeniu planowanego na 2020 rok zatrudnienia w obszarze produkcji w obu lokalizacjach spółki: w Klaudynie oraz w Rzakcie. Łącznie zaakceptowano 5% wzrost struktury pracowników produkcyjnych. Decyzja jest podyktowana utrzymującym się zapotrzebowaniem na produkty spółki oraz wcześniejszym zakupem nowych maszyn, wymagających obsady produkcyjnej.

Spółka planuje zakończyć procesy rekrutacji nowych pracowników do 30.06.2020.

 1. WSPARCIE PRACOWNIKÓW

 

Skutecznego funkcjonowania firmy w okresie kryzysu upatrujemy w stałej dostępności Pracowników i realizacja zadań produkcyjnych. W związku z powyższym, spółka powołała programy mające na celu wsparcie finansowe w okresie kryzysu:

  1. Wsparcie finansowe na wypadek zachorowania przez któregokolwiek z Pracowników na COVID-19;
  1. Jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników fizycznych, którzy w szczególnie ryzykownym okresie rozwoju pandemii, kontynuowali pracę na stanowiskach;
  1. W przygotowaniu do końca maja br. jest program, którego celem będzie wsparcie dla rodzin tych Pracowników, w których gospodarstwach domowych, w skutek pandemii, utracono część dochodu.
 1. ŹRÓDŁA POCHODZENIA PRODUKTÓW DO DYSTRYBUCJI ORAZ KOMPONENTÓW I SUROWCÓW PRODUKCYJNYCH

Z ogólnodostępnych informacji, a także z informacji od naszych dostawców wynika, że sytuacja w Azji, a także we Włoszech, skąd importujemy część wykorzystywanego w procesie produkcji (oraz dystrybuowanego) materiału, poprawiła się. Ponieważ na dzień dzisiejszy pandemia wydaje się być opanowana w tych regionach, zagrożenie dla spółki w tym obszarze jest minimalne.

 1. SPŁYW NALEŻNOŚCI

Spółka nie odnotowuje większych zakłóceń w spływie należności. Jednocześnie firma monitoruje współpracę z ubezpieczycielami należności, ze względu na zmianę podejścia tych firm do oceny ryzyka. Spółka KGL stara się ograniczać ryzyka nagłych redukcji na limitach, współpracując z trzema wiodącymi firmami ubezpieczeniowymi.

 1. REALIZACJA ZADAŃ PRODUKCYJNYCH

Zachowana została stabilność procesów (ciągłość produkcji), co pozwala wywiązywać się z terminów dostaw do Klientów. Co więcej, zwiększona została ilość wyprodukowanych opakowań r/r – pomimo skróconego czasu pracy, wynikającego ze zwiększonego reżimu sanitarnego.

Zagrożeniem i obawą dla spółki jest stwierdzenie zachorowania na COVID-19, któregoś z Pracowników i wynikająca z tego przymusowa kwarantanna, która mogłaby wpłynąć na obniżenie produktywności.

Spółka zaznacza, że nie jest w stanie przewidzieć i jednoznacznie oszacować wpływu epidemii, na realizację celów, które przyjęła na rok 2020 i liczy się z koniecznością ich weryfikacji.

​​​​​​​Jednocześnie do dnia dzisiejszego, dzięki wprowadzonym reżimom sanitarnym, nie stwierdziliśmy ani jednego przypadku zachorowania na COVID-19 wśród Pracowników, w związku z powyższym podtrzymane zostaną ograniczenia sanitarne, takie jak: kontrola temperatury na wejściu, ograniczone przemieszczanie się pomiędzy lokalizacjami spółki i halami produkcyjnymi oraz organizacja pracy zdalnej dla części Pracowników biurowych.

Dodaj ofertę pracy