KGL_new
Wiadomości
KGL  

Duży kontrakt KGL

Korporacja KGL S.A. zawarła umowę ramową z koncernem Danish Crown A/S z siedzibą w Danii, której przedmiotem jest dostarczanie opakowań (tj. tacek z tworzyw sztucznych do mięsa) . Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 stycznia 2023 roku.

Koncern Danish Crown jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie. Jest także właścicielem Zakładów Mięsnych Sokołów.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Spółka będzie głównym dostawcą opakowań dla koncernu Danish Crown, w tym głównie dla zakładów produkcyjnych tego Koncernu zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawy opakowań w ramach niniejszej umowy ramowej realizowane będą na podstawie indywidualnych zamówień i zależne będą od prognozowanego zapotrzebowania odbiorcy.

Postanowiono, że KGL będzie także preferowanym przez Koncern dostawcą opakowań mono materiałowych przy założeniu, że dysponować będzie odpowiednimi i konkurencyjnymi rozwiązaniami spełniającymi potrzeby Koncernu w tym zakresie.

Zarząd Korporacji KGL uznaje zawartą umowę za istotną ze względu na fakt, iż mając na uwadze skalę działalności koncernu Danish Crown A/S oraz globalny charakter jego działalności, zapotrzebowanie ze strony Koncernu na produkty oferowane przez Spółkę może być znaczące. Zarząd szacuje, że w okresie obowiązywania Umowy (tj. do 1 stycznia 2023 r.) potencjalne przychody z tytułu realizacji dostaw opakowań do Koncernu mogą wynieść dodatkowe 40 mln PLN.

Dodaj ofertę pracy