biester
Wiadomości
BASF  

BASF odbiera olej pirolityczny

BASF SE („BASF”) podpisała umowę na odbiór dostaw z New Energy, firmą technologiczną z siedzibą w Budapeszcie, specjalizującą się w pirolizie zużytych opon. Zgodnie z umową New Energy będzie dostarczać BASF do 4000 ton oleju pirolitycznego ze zużytych opon rocznie. W fazie pilotażowej pierwsze partie oleju pirolitycznego zostały już z powodzeniem wykorzystane w zintegrowanym zakładzie produkcji chemicznej (koncepcja Verbund) BASF w Ludwigshafen w Niemczech.

Umowa jest częścią rozpoczętego w 2018 r. projektu ChemCycling™ BASF, dotyczącego chemicznego przetwarzania pochodzących od konsumentów odpadów z tworzyw sztucznych na skalę przemysłową. Pierwsze produkty komercyjne uzyskane w tym projekcie są dostępne na rynku od 2020 r.

Projekt nadal skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu odpadów ze zmieszanych tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie trafiałyby na wysypiska śmieci lub do spalarni. Ponadto BASF widzi również możliwość zwiększenia poziomu recyklingu opon wycofanych z eksploatacji. „Dotychczas nie istniała technologia pozwalająca na wykorzystanie oleju pirolitycznego z opon do wysokowartościowych zastosowań. Poszerzając naszą bazę surowców materiałowych o zużyte opony, możemy stworzyć nowy obiegowy strumień wartości. Uzyskujemy też drugi pochodzący z recyklingu surowiec w naszym projekcie ChemCycling, dzięki któremu możemy wytwarzać produkty o wysokich parametrach do wymagających zastosowań naszych klientów” –  powiedział dr Christian Lach, lider projektu ChemCycling w BASF. Zużyte opony mieszczą się w definicji odpadów z tworzyw sztucznych uzyskanych od konsumentów, zgodnie z normą DIN EN ISO 14021:2016-07.

Zarówno BASF jak i New Energy angażują się w poszukiwanie sposobów na rozwiązanie globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych. W związku z tym obie strony zawarły również umowę dotyczącą opracowania studium wykonalności dostosowania technologii pirolizy New Energy do konwersji innych rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych.

„Nawiązując współpracę z New Energy, firma BASF realizuje ambicje dotyczące wykorzystania surowców z recyklingu w przemyśle chemicznym i zajęcia pozycji lidera transformacji rynku tworzyw sztucznych zgodnie z założeniami gospodarki obiegowej” — powiedział dr Lach. „Elastyczni i innowacyjni partnerzy są kluczem do osiągnięcia tych celów. Cieszymy się, że udało nam się znaleźć takiego partnera w New Energy. Na podobnej zasadzie współpracujemy z firmą Quantafuel, która wkrótce będzie nam dostarczać olej pirolityczny z odpadów ze zmieszanych tworzyw sztucznych z jej działającego na skalę komercyjną zakładu w Skive w Danii”.

Viktor Varadi, dyrektor generalny New Energy, dodał: „Jesteśmy dumni z faktu, że nasza technologia zapewnia wartość dla BASF, a także dla jej klientów. Od ponad dekady rozwijamy ją i optymalizujemy, a teraz eksploatujemy instalację, która na skalę przemysłową przetwarza zużyte opony na surowiec wtórny. Tym samym należymy do czołówki, jeżeli chodzi o wprowadzenie opon do gospodarki o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest uzyskanie wymiernych korzyści dla środowiska. Ograniczenie zapotrzebowania na pierwotne zasoby kopalne, jak również zmniejszony ślad węglowy nowych produktów z pewnością służą realizacji tego celu”.

BASF wykorzystuje olej pirolityczny dostarczany przez New Energy w swoich zakładach zintegrowanych według koncepcji Verbund w Ludwigshafen, zastępując nim surowce kopalne. Udział surowców z recyklingu jest przypisywany poszczególnym produktom wytwarzanym w zakładach Verbund zgodnie z zasadami bilansu masowego i podlega weryfikacji przez niezależnego audytora. Produkty z nazwą zakończoną na „Ccycled™” mają dokładnie takie same właściwości jak produkty wytworzone z surowców kopalnych. Klienci mogą je poddawać dalszej obróbce tymi samymi metodami co produkty wytwarzane konwencjonalnie oraz wykorzystywać w zastosowaniach z wysokimi wymaganiami dotyczącymi jakości i parametrów, takich jak produkcja części samochodowych.

Dodaj ofertę pracy