biester
Wiadomości

Funkcjonalny recykling

Droga od używania i wyrzucania do ponownego wykorzystania, wielokrotnego użytku i przekazywania. Mimo wciąż rosnącej liczby odpadów konieczne jest rozsądne i zrównoważone dysponowanie zasobami. Gospodarka obiegowa pozwala zredukować zapotrzebowanie na zasoby, a recykling zyskuje kluczową pozycję. Firma Vecoplan AG oferuje maszyny i instalacje do rozdrabniania, transportu bliskiego i obróbki surowców pierwotnych i wtórnych – oferując tym samym kamień węgielny dla funkcjonującego recyklingu. Jakie wymogi stawiane są obecnie przed techniką rozdrabniania, wie Martina Schmidt, kierowniczka obszaru recyklingu i odpadów.

Martina Schmidt, kierowniczka obszaru recyklingu i odpadów w Vecoplan AG: „Dzięki różnym konfiguracjom nasze rozdrabniacze radzą sobie z rozdrabnianiem prawie wszystkich materiałów”.
Martina Schmidt, kierowniczka obszaru recyklingu i odpadów w Vecoplan AG: „Dzięki różnym konfiguracjom nasze rozdrabniacze radzą sobie z rozdrabnianiem prawie wszystkich materiałów”.

Pani Schmidt, jakie wymogi są obecnie stawiane przed techniką rozdrabniania?

 

Martina Schmidt: By możliwe było zamknięcie obiegów, należy unikać downcyclingu i zwiększyć akceptację produktów pochodzących z recyklingu po stronie odbiorcy. Z tym wszystkim idą w parze wysokie wymagania jakościowe wobec stosowanych urządzeń. Często niedoceniany element znajduje się na samym początku każdego procesu przetwarzania surowców wtórnych: rozdrabniacz. Tworzywa sztuczne mają różne właściwości mechaniczne i termiczne. Materiał podawany do obróbki wykazuje różny stopień zużycia i może być znacznie zanieczyszczony materiałami obcymi. Właściwy dobór rozdrabniacza gwarantuje stabilność procesu: stale wysoka przepustowość, jednolita wielkość ziaren i niewielki rozrzut.

 

W jaki sposób firma Vecoplan wspiera przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem w przypadku takich różnorodnych materiałów?

 

Martina Schmidt: Gospodarka recyklingowa i odpadowa podjęła się zadania eksploatacji wydajnych maszyn, dzięki którym rynek otrzymuje do dyspozycji recyklat o niezmiennie dobrej jakości. Decydującą rolę odgrywa przy tym rozdrabniacz. Nasze innowacje produktowe mają na celu zwiększenie produktywności oraz obsługę szerokiego zakresu zadań. Rozdrabniacz toruje drogę do większej produktywności i rentowności dla następnych procesów: właściwy dobór zespołu tnącego, doskonałe dopasowanie i dobór programu, wysoka i elastyczna tnąca czy też łatwe i precyzyjne ustawianie szczeliny cięcia – by wymienić tylko niektóre ważne kwestie. Oczywiście wszystko to idzie w parze z maksymalną dostępnością oraz najprostszą konserwacją przy największym komforcie obsługi. To właśnie my i nasze rozdrabniacze.

 

W jaki sposób znajdują Państwo odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania?

 

Martina Schmidt: Podczas projektowania ściśle współpracujemy z naszymi klientami. W ostatnich latach przetwórcy zgłaszali się do nas wciąż z nowymi wyzwaniami. Wśród klientów znalazły się też przedsiębiorstwa, które nie uzyskały zadowalających rozwiązań od innych producentów. My tworzymy rozdrabniacze, które precyzyjnie dostosowujemy do indywidualnych zastosowań, wykonując liczne testy w naszym centrum technologicznym. Wszystkie testy są dokumentowane, udostępniane klientowi i zapisywane w naszej bazie danych. Obejmuje ona obecnie ponad 2000 testów. Temperatura materiału wyjściowego, emisja hałasu, momenty obrotowe i siły cięcia są monitorowane i rejestrowane w czasie rzeczywistym. Dostępne jest też wewnętrzne laboratorium, w którym wykonywane są pomiary wilgotności, oznaczanie wielkości ziaren i gęstości oraz kontrola materiałów.

 

Z biegiem lat wypracowaliśmy w ten sposób ogromne zasoby wiedzy, i to nie tylko teoretycznej, lecz przede wszystkim także praktycznej. Firma Vecoplan ma najdłuższe doświadczenie na rynku w sektorze wolnoobrotowych rozdrabniaczy jednowałowych.

 

Aby tworzyć przyszłościowe rozwiązania, potrzebni są właściwi ludzie w każdym obszarze przedsiębiorstwa. Jak to wygląda w obszarze recyklingu i odpadów?

 

Martina Schmidt: Tak samo jak w innych obszarach firmy Vecoplan – także nasz zespół składa się z absolutnych specjalistów. Należą do nich technicy tworzyw sztucznych i zastosowań, konstruktorzy maszyn, specjaliści ds. sprzedaży oraz kierownicy projektu. W naszym obszarze skupiamy nie tylko ogromną wiedzę techniczną, lecz także obszerne doświadczenie osobiste.

 

 

W jaki sposób przekłada się to na Wasze projekty?

 

Martina Schmidt: Doświadczenie prowadzi ostatecznie do opracowywania nowych technologii, jak na przykład nasza nowa seria produkcyjna rozdrabniaczy VIZ, którą zaprezentowaliśmy po raz pierwszy podczas targów K w Düsseldorfie w październiku ubiegłego roku. Skrót oznacza Vecoplan Infinity Zerkleinerer. Jednostopniowy rozdrabniacz stanowi rozwiązanie dla wszystkich materiałów wsadowych. Dzięki koncepcji przykręcanych śrubami płyt uchwytów narzędziowych z koronami tnącymi o różnej wielkości wymiana wirników należy do przeszłości. Bezgraniczna elastyczność dotyczy także techniki napędowej – regulowany zakres prędkości obrotowej, wykrywanie ciał obcych, wysoka dynamika napędu dzięki szybkiemu odwracaniu biegu i ponownemu rozruchowi, maksymalny możliwy moment obrotowy przy niskiej prędkości obrotowej, bezproblemowy rozruch przy napełnionej maszynie. W połączeniu z absolutną przyjaznością dla operatora, wysoką dostępnością i niskimi kosztami eksploatacji, VIZ dowodzi, że słusznie nosi swoją nazwę: no limits.

Dodaj ofertę pracy