biester
Wiadomości

Kolejna karuzela podatkowa

Dziewięć osób zatrzymały służby kryminalne i skarbowe w związku z procederem wystawiania poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT. Są podejrzewane również o wyłudzanie zwrotów podatku od towarów i usług.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu przy udziale Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i Zarządu w Chełmie Wydziału Centralnego Biura Śledczego w Lublinie. Zatrzymania nastąpiły 16 listopada br.

Zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2013 do 31 października 2015 roku w województwie mazowieckim. Stworzyła sieć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powiązanych ze sobą m.in. rodzinnie, które zajmowały się obrotem formami wtryskowymi oraz różnego rodzaju towarami z tworzyw sztucznych.

– W procederze brało udział 14 podmiotów, pomiędzy którymi dochodziło do wystawiania faktur VAT, dokumentujących zdarzenia gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Podmioty, na rzecz których wykazywano sprzedaż, wystawiały faktury na rzecz innych spółek, które odliczały sobie podatek naliczony i wystawiały kolejne faktury na ten sam towar kolejnej spółce, która była finalnym nabywcą – informuje prokurator Artur Szykuła, rzecznik prasowy Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Finalny nabywca zaliczał towary do środków trwałych i występował do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT. Dla uwiarygodnienia swojej działalności, podczas kontroli podatkowych, sprawcy przewozili ze spółki do spółki kilka starych nieużywanych form wtryskowych oraz niewielką ilość towarów z tworzyw sztucznych. 

Grupa przestępcza naraziła na uszczuplenie podatku od towarów i usług oraz nienależnych zwrotów podatku VAT na około 2,86 mln zł. Dodatkowo przedmiotem śledztwa jest wyłudzenie od jednej z firm ubezpieczeniowych środków finansowych w niewiele mniejszej wysokości.

– Towar, który miał być uprzednio przedmiotem wskazanych wyżej transakcji, został wydzierżawiony jednej ze spółek i miał rzekomo ulec zniszczeniu w trakcie pożaru jednego z magazynów. Podmiot na podstawie zawartej uprzednio polisy ubezpieczenia wystąpił o odszkodowanie, przedkładając dokumenty wskazujące na zniszczenie towaru nabytego na podstawie faktur. Zostały one jednak zakwestionowane w toku kontroli podatkowych i uznane za faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym doszło do wyłudzenia około 2 milionów 850 tysięcy złotych z ubezpieczenia – wyjaśnia rzecznik. 

Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w wystawionych fakturach VAT, popełnienia przestępstw karno-skarbowych, a także ukrywania środków finansowych pochodzących z popełnionych przestępstw. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Siedmiu z nich złożyło wyjaśnienia, w których opisało przebieg przestępczego procederu.  

Pięciu podejrzanych jest pod dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju. 

 Wobec czterech podejrzanych, w tym dwóch osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, sąd na wniosek prokuratora zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – podkreśla prokurator Artur Szykuła 

Członkom grupy przestępczej grozi kara do 12 lat więzienia.  Sprawa ma charakter rozwojowy.

Dodaj ofertę pracy