biester
Wiadomości

100% jakości folia recyklingowa z Bułgarii

Poligroup Ltd. z Bułgarii od września 2013 r. produkuje folie o wysokiej jakości, częściowo o grubości około 30 μm z mieszanki odpadów. System stosowany przez Poligroup składa się z myjni firmy Herbold Meckesheim GmbH i systemu TVEplus® firmy EREMA.

Mieszanka folii przetwarzana przez Poligroup składa się z trzech komponentów: podłoże stanowi odpadowa folia rolnicza LDPE, która po usunięciu zanieczyszczeń jest materiałem w dużej mierze monofrakcyjnym o stałym MFI. Po drugie, są odpady folii LLDPE, które również pochodzą z sektora rolniczego i poprawiają właściwości fizyczne. I po trzecie, folie z odpadów domowych, które gromadzą się w automatycznych sortowniach i są szczególnie tanim materiałem na rynku. Te różne materiały wiążą się jednak również z różnymi, po części bardzo trudnymi, wymaganiami w zakresie przetwarzania. Ze względu na w niektórych przypadkach do 50% zanieczyszczenie folii rolniczych (np. przez piasek i kamyki) oraz folii do użytku domowego, które składają się z szerokiej gamy tworzyw sztucznych, Poligroup wymagała ogromnej elastyczności i wysokiej efektywności energetycznej przy wyborze całości wyposażenia zakładu produkcyjnego.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ CIĄG DALSZY ARTYKUŁU

Dodaj ofertę pracy