biester
Wiadomości

17% wzrost w recyklingu tworzyw

Plastics Recyclers Europe odnotowuje 17% wzrost zainstalowanych mocy produkcyjnych w zakresie recyklingu w 2021 roku.

Podany wzrost jest wynikiem inwestycji rzędu 1,75 mld EUR. W 2021 łączne moce produkcyjne recyklingu tworzyw osiągnęły w EU wielkość 11,3 mln ton. W 730 unijnych zakładach recyklingu pracuje 30 tys. pracowników, a cała branża osiągnęła obrót na poziomie 8,7 mld EUR.

W porównaniu do 2020 ilościowo największy wzrost został osiągnięty w zakresie elastycznego i sztywnego PE oraz PP i PET. Twierdzi się, że prawie połowa zdolności recyklingu sztywnych poliolefin jest przeznaczona na strumień z gospodarstw domowych, a połowa zdolności elastycznego PE i PP jest przeznaczona na odpady komercyjne.

Polska i Holandia zostały wyróżnione jako kraje, które odnotowały największy wzrost, podczas gdy Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja i Wielka Brytania to  kraje o największej zainstalowanej mocy, reprezentujące dwie trzecie całego rynku.

Plastics Recyclers Europe wzywa teraz do „spójnych ram legislacyjnych i ich dokładnego wdrożenia”, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały pochodzące z recyklingu. Wyraża swój optymizm co do zbliżającego się rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, które zobowiąże do kompleksowego i ogólnounijnego systemu oceny projektów pod kątem recyklingu i określi konkretne cele w zakresie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

Jak wygląda polski rynek recyklingu tworzyw na tym tle?

Dodaj ofertę pracy