biester
Wiadomości
Danger!  

W jakich branżach najwięcej upadłości?

Ubiegły rok był trudny dla wielu branż, ale szczególnie źle będą go wspominać przedstawiciele branży budowlanej, przewoźnicy kolejowi i restauratorzy.

W poprzednich latach głównym czynnikiem wpływającym na sytuację firm w poszczególnych branżach były przede wszystkim restrykcje związane z pandemią. W 2022 r. doszedł inny aspekt, a mianowicie działania banku centralnego i rządu w reakcji na wciąż rosnącą inflację.

Rada Polityki Pieniężnej w krótkim czasie drastycznie podniosła stopy procentowe, czym znacznie utrudniła dostęp do kredytów hipotecznych. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Pierwsze trzy miejsca zajęły w ub.r. branże związane z rynkiem nieruchomości.

Liderem okazały się firmy deweloperskie. W 2022 r. upadłość ogłosiło 21 podmiotów z dedykowanej takim podmiotom podklasy 41.10.Z, co oznacza wzrost względem roku poprzedniego aż o 133%.

Drugie miejsce przypadło firmom zajmującym się robotami budowlanymi przy nowo powstających budynkach. Tutaj upadłości w minionym roku było 17, a więc spadkowy trend z poprzednich lat się utrzymał (w 2021 r. było ich 21, a 2020 r. 29).

Więcej światła na powyższe zjawisko rzuca raport AMRON-SARFiN, opublikowany i omówiony na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Do spadającej liczby udzielanych kredytów dostosowuje się rynek mieszkaniowy. W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniósł 44,18%. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali pozwolenie była niższa niż kwartał wcześniej o 33,74%. Łącznie, od stycznia do października 2022 roku rozpoczęto budowę 178,3 tys. mieszkań tj. o 25,3% mniej niż przed rokiem.

Mniejsza dostępność kredytów hipotecznych przekłada się na mniejszą aktywność deweloperów i większe ryzyko pojawienia się zatorów płatnicznych. Nic zatem dziwnego, że część z nich została zmuszona do ogłoszenia upadłości.

Branże przedsiębiorstw najczęściej ogłaszających upadłość w 2022 (podklasy PKD)

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

49.41.Z Transport drogowy towarów

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

 

Dodaj ofertę pracy