biester
Wiadomości
BASF  

Lepszy początek roku w BASF

„BASF rozpoczął rok 2023 lepiej, niż oczekiwali analitycy – w stagnacji i trudnych warunkach gospodarczych” — powiedział dr Martin Brudermüller, prezes zarządu BASF SE. Istotny wkład w to mieli klienci z sektora rolnego i motoryzacyjnego. Dzisiaj BASF publikuje swoje sprawozdanie za pierwszy kwartał 2023 r.

Rozwój sprzedaży i zysków w pierwszym kwartale 2023 roku

Sprzedaż Grupy BASF w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 20,0 mld euro, co oznacza spadek o 3,1 mld euro w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku. Wynikało to przede wszystkim z niższych wolumenów w prawie wszystkich segmentach z uwagi na słabszy popyt. Nieco niższe ceny dodatkowo osłabiły wyniki sprzedaży. Wzrosty cen w segmentach Agricultural Solutions, Nutrition & Care oraz Industrial Solutions nie były w stanie w pełni zrekompensować niższych cen w pozostałych segmentach. Negatywne efekty portfelowe związane ze sprzedażą biznesu minerałów kaolinowych w segmencie Industrial Solutions również nieznacznie osłabiły sprzedaż. Nieznacznie pozytywne efekty walutowe, związane głównie z dolarem amerykańskim, miały efekt kompensujący.

Dochód z działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł do 1,9 mld euro, co odpowiada spadkowi o 887 mln euro w porównaniu z dobrym kwartałem poprzedniego roku. Ten rozwój zysków Grupy BASF wynikał głównie ze znacznego spadku udziału w zyskach w segmentach chemikaliów i materiałów. W segmentach Nutrition & Care oraz Industrial Solutions EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych również znacząco spadł, podczas gdy segment Surface Technologies odnotował nieznaczny spadek. Z kolei segment rozwiązań dla rolnictwa znacznie zwiększył zyski i osiągnął EBIT przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych w wysokości około 1,3 miliarda euro, w porównaniu z 868 milionami euro w kwartale poprzedniego roku. Inne również znacząco poprawiły EBIT przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych.

EBIT spadł o 918 mln euro w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. do 1,9 mld euro. Dochód z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i pozycji nadzwyczajnych (EBITDA przed pozycjami specjalnymi) spadł w tym samym okresie o 878 mln euro do 2,9 mld euro, a EBITDA spadła o 898 mln euro do 2,8 mld euro.

Dochód netto w wysokości 1,6 mld euro był o 340 mln euro wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W kwartale ubiegłego roku utrata wartości udziałów w Wintershall Dea AG obciążyła dochód netto. Zysk na akcję w pierwszym kwartale roku wyniósł 1,75 euro w porównaniu z 1,34 euro w pierwszym kwartale 2022 roku.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,40 € na akcję za rok obrotowy 2022

Rada Dyrektorów Wykonawczych i Rada Nadzorcza BASF SE proponują dzisiejszemu dorocznemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3,40 euro na akcję za rok obrotowy 2022 na poziomie z poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę cenę akcji BASF na koniec roku 2022, akcje BASF oferują zatem wysoką stopę dywidendy na poziomie 7,3 procent. Uprawnieni do otrzymania dywidendy są wszyscy akcjonariusze posiadający akcje BASF na dzień 27 kwietnia 2023 r., czyli w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli doroczne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzi propozycję dywidendy, dywidenda zostanie wypłacona 3 maja 2023 r. W sumie BASF wypłaci w tym dniu swoim akcjonariuszom 3,0 mld euro. „Ta kwota jest więcej niż pokryta naszymi wolnymi przepływami pieniężnymi w wysokości 3,3 miliarda euro w 2022 r.”, powiedział Brudermüller.

Perspektywy Grupy BASF na rok 2023

Prognozy dotyczące sprzedaży, zysków, ROCE i emisji CO 2 przedstawione w Raporcie BASF 2022 nadal obowiązują:

  • Sprzedaż od 84 do 87 miliardów euro
  • EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości od 4,8 do 5,4 mld euro
  • Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) na poziomie od 7,2 do 8,0 procent
  • Emisje CO 2 od 18,1 mln ton metrycznych do 19,1 mln ton metrycznych

Założenia dotyczące globalnego otoczenia gospodarczego z Raportu BASF 2022 pozostają niezmienione:

  • Wzrost produktu krajowego brutto: 1,6 proc
  • Wzrost produkcji przemysłowej: 1,8 proc
  • Wzrost produkcji chemicznej: 2,0 proc
  • Średni kurs euro/dolar 1,05 USD za euro
  • Średnia roczna cena ropy (ropa Brent) na poziomie 90 USD za baryłkę

Rozwój światowej gospodarki jest nadal obarczony dużą niepewnością. Tempo w światowej produkcji przemysłowej i chemicznej pozostaje ograniczone.

Dodaj ofertę pracy