mey
Puls Branży

Orlen przymierza się do izopropanolu

W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, PKN ORLEN prowadzi analizy w kontekście budowy instalacji do produkcji izopropanolu. Alkohol izopropylowy jest tańszym zamiennikiem etanolu lub metanolu. Stosuje się go m.in. do wytwarzania płynów antyseptycznych, w poligrafii czy jako dodatek do paliw. Koncern zakupił licencję i projekt bazowy od firmy Badger Licensing LLC, spółki w całości zależnej od TechnipFMC plc. W przypadku podjęcia decyzji realizacyjnej, PKN ORLEN jako piąta firma na świecie wdroży zaproponowaną technologię.

Petrochemia ma duży potencjał, którzy zamierzamy optymalnie wykorzystać. Rozwój tego segmentu ma strategiczne znaczenie dla PKN ORLEN, ale także dla polskiej gospodarki, która w wyniku realizacji naszego Programu Rozwoju Petrochemii z importera stanie się eksporterem produktów petrochemicznych. Nasze inwestycje w długiej perspektywie przyniosą korzyści także Akcjonariuszom. Szacowany zysk operacyjny po finalizacji Programu zwiększy się aż o 1,5 mld zł rocznie. Rozważana budowa instalacji izopropanolu ma też dodatkową korzyść. Alkohol izopropylowy, posiadający właściwości wirusobójcze, pozwoli w przyszłości zabezpieczyć Polskę w sytuacji zagrożenia epidemią – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Do produkcji izopropanolu, jako podstawowy surowiec, byłby wykorzystywany aceton, który jest produktem ubocznym wytwarzania fenolu. Izopropanol powstaje w wyniku reakcji acetonu z wodorem w tzw. procesie uwodornienia acetonu. Powstały produkt poddaje się następnie wielokrotnej destylacji, aby uzyskać wysoką czystość produktu końcowego. Planowana inwestycja miałaby składać się z instalacji do produkcji izopropanolu oraz systemów pomocniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowe obiekty powstałyby na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru generalnego wykonawcy.

Izopropanol ma szerokie zastosowanie. W medycynie jego 70-procentowy roztwór wodny wykorzystywany jest jako płyn antyseptyczny. Stanowi on też łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także odczynnik w syntezach chemicznych. Ponadto wykorzystuje się go w poligrafii w druku offsetowym jako roztwór nawilżający w stężeniu do 12%. Ze względu na swoją neutralność dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, izopropanol jest składnikiem różnych preparatów technicznych, np. do czyszczenia urządzeń optycznych czy głowic magnetycznych.

Technologia wytwarzania izopropanolu z acetonu należąca do firmy Badger Licensing LLC jest nowym i innowacyjnym procesem, opracowanym na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat. Licencjodawca deklaruje, że stworzona technologia zapewnia optymalne koszty operacyjne i inwestycyjne oraz oczekiwaną niezawodność.

Realizując strategiczne założenie wydłużania łańcucha wartości, a tym samym maksymalizując stopę zwrotu z inwestycji związanej z rozbudową zdolności produkcyjnych fenolu, PKN ORLEN rozważa także budowę instalacji izopropanolu. Pozwoli to zagospodarować część wolumenu produktu ubocznego, czyli acetonu w wysokomarżowy rozpuszczalnik, jakim jest właśnie izopropanol. To przykład naszej przemyślanej strategii, w której przesuwamy portfel produktów o profilu wielkotonażowym do produktów specjalistycznych, odpowiadając na coraz większe wymagania klientów – mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju.

 

Program rozbudowy łańcucha wartości fenolu i acetonu jest jednym z czterech projektów wchodzących w skład strategicznego dla PKN ORLEN Programu Rozwoju Petrochemii.

Dodaj ofertę pracy