biester
Puls Branży

Niemcy chcą być gotowi na PPWR

Prawdopodobne przyjęcie 24 kwietnia 2024 r. unijnego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przyspieszyło wewnętrzną reorganizację w grupie GreenDot. Od momentu przejęcia niemieckiej spółki „Der Grüne Punkt” latem 2022 r. firma rozwija się i nabywa aktywa w innych krajach Europy, takich jak Austria, Włochy i Francja.

„GreenDot przyspiesza ewolucję swojej organizacji, aby w pełni zrealizować ambicje wyznaczone przez PPWR dotyczące dalszego uprzemysłowienia swojej działalności, ułatwienia rozwoju biznesu i zapewnienia naszym klientom i partnerom wyjątkowej oferty w zakresie EPR, mechanicznego i chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych” – mówi Laurent Auguste, dyrektor generalny GreenDot.

Nowa organizacja GreenDot będzie skupiać się na kluczowych, uzupełniających się pionach, działaniach w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), sortowaniu i przygotowaniu surowców oraz obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych (recykling mechaniczny i chemiczny).

 Podczas gdy na szczeblu europejskim tworzone są nowe warunki ramowe, niemiecki ustawodawca powinien także stworzyć warunki, aby Niemcy mogły odzyskać wiodącą rolę w recyklingu tworzyw sztucznych.  

„Niemcy powinny nie tylko pracować nad wysokimi kwotami recyklingu, ale także wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach plastikowych. Ponadto należy jak najszybciej uzgodnić odpowiednie metody obliczania zawartości pochodzącej z recyklingu, takie jak bilans masowy zwolniony z paliwa, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, aby zabezpieczyć inwestycje. Potrzebujemy jasnego prawnego uznania w Niemczech recyklingu chemicznego w ramach rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia kwot recyklingu. Musimy także poczynić postępy w projektowaniu pod kątem recyklingu, obecnie producenci opakowań nie pobierają żadnych opłat za ekomodulację w oparciu o możliwość recyklingu ich opakowań” – twierdzi Auguste.

To wyzwania, ale i ważne możliwości. Utrzymanie innowacji w Niemczech jest niezwykle istotne, aby przyciągnąć inwestycje i stworzyć miejsca pracy. Nowe rozporządzenie UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta stworzą znaczny popyt rynkowy na wysokiej jakości recyklaty pochodzące zarówno z recyklingu mechanicznego, jak i chemicznego. Auguste kontynuuje: „Jednak obecna sytuacja gospodarcza i warunki rynkowe w zakresie recyklatów narażają tę branżę na ryzyko, gdy jest to dokładnie czas, w którym inwestycje w nowe aktywa i możliwości recyklingu tworzyw sztucznych powinny spełnić cele wyznaczone przez PPWR, zapewniając jednocześnie znaczący wkład w dekarbonizacji przemysłu. Kiedy przepisy UE dają jasny kierunek wzywający do inwestycji, bezwzględnie musimy zaobserwować zmianę obecnej dynamiki rynku, w przeciwnym razie potrzebne inwestycje nie zostaną zrealizowane. Wszyscy interesariusze łańcucha wartości, w tym właściciele marek, a także firmy petrochemiczne, muszą podjąć w tym zakresie swoje obowiązki. Jeśli chcemy osiągnąć cele na rok 2030 i zbudować w Europie gospodarkę o obiegu zamkniętym jutra, należy teraz zintensyfikować rozwój zrównoważonych mocy produkcyjnych.

Dodaj ofertę pracy