KGL_new
Puls Branży

Dystrybutorzy Gryfilenu w Europie

Grupa Azoty Polyolefins – spółka celowa realizująca inwestycję Polimery Police – wyłoniła dystrybutorów dla swojego nowego produktu – polipropylenu pod nazwą Gryfilen®. W Polsce, jak już pisaliśmy, produkt będzie dystrybuowany przez spółkę Grupa Azoty Compounding. Natomiast w Europie? Jest kilka zaskoczeń.

Na pozostałe rynki europejskie Grupa Azoty Polyolefins wybrała następujących dystrybutorów:

  • Ter Hell Plastic GmbH - wyłączny dystrybutor na rynek Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii.
  • Nexeo Plastic Europa B.V. - wyłączny dystrybutor na rynek Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii.
  • Biesterfeld Plastic GmbH - wyłączny dystrybutor na rynek Wielkiej Brytanii i Irlandii.
  • Imlitex Industry UAB - wyłączny dystrybutor na rynek Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

W powyższym zestawieniu brakuje rynku niemieckiego oraz rynków Beneluksu, jakże istotnych dla przetwórstwa PP. Nie ma również krajów bałkańskich i Turcji, która w tego rodzaju układankach należy do regionu. Można domniemywać, że baza dystrybucyjna będzie poszerzana z biegiem czasu. Jak na razie, najciekawsze rynki przypadły Nexeo.

Aktualizacja: bardzo szybko otrzymaliśmy z Grupy Azoty uzupełnienie powyższych informacji. Przytaczamy "Grupa Azoty Polyolefins prowadzi aktualnie proces wyboru dystrybutorów na pozostałych rynkach europejskich, w tym: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Warto zaznaczyć, że Grupa Kapitałowa Grupa Azoty posiada własne aktywa na rynku niemieckim, m.in. Grupa Azoty ATT Polymers".

Zaawansowanie rzeczowe projektu Grupy Azoty - Polimery Police to już powyżej 99 proc. co umożliwia rozpoczęcie aktywnych procesów sprzedażowych. Wybrani, nowi dystrybutorzy produktów fabryki Grupy Azoty w Policach będą razem z nami budować rynkowy sukces polipropylenu marki Gryfilen® w Europie. Na rynku polskim wyłącznym dystrybutorem została spółka z naszej Grupy Kapitałowej - Grupa Azoty Compounding, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży tworzyw mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.

Dodaj ofertę pracy