biester
Puls Branży

TOP Polskiej Dystrybucji

GROWTH STARS PLASTICS INDUSTRY in POLAND

Kto stawia na rozwój i udaje mu się dystansować konkurencję w biznesie tworzyw? Kto ma realne, stabilne i wieloletnie osiągnięcia w rozwijaniu własnego rynku? Czas odpowiedzieć na to istotne pytanie. Do odpowiedzi posłużył nam wskaźnik CAGR, czyli średnia złożona roczna stopa wzrostu za lata 2018/2021.

Do naszego badania wybraliśmy firmy tworzące cztery kluczowe sektory przemysłu tworzyw w Polsce. Spośród nich najwyższy wskaźnik CAGR miała branża recyklingu tworzyw. Średnia roczna stopa wzrostu w wzmiankowanym okresie wyniosła ponad 21% dla całego rynku. Na drugim miejscu uplasowali się dystrybutorzy tworzyw z CAGR na poziomie 11%. Tuż za nimi producenci opakowań elastycznych z CAGR lekko powyżej 10%. Na końcu znaleźli się dystrybutorzy technologii wtrysku z CAGR poniżej 5%.

Krótko mówiąc, wskaźnik CAGR w sposób najbardziej obiektywny pokazuje w jakim tempie rocznie rośnie cały rynek lub dana firma w wybranym okresie czasowym. Ponieważ opiera się on na uśrednionym wzroście przychodów firm w okresie trzech lat do 2021 r., poniższy ranking pokazuje, ile firm prosperowało pomimo pandemii — a w wielu przypadkach dzięki niej. Identyfikuje te grupy, które rozkwitły i rozszerzyły się, z których wiele skorzystało na zmianach wymagań korporacyjnych i konsumenckich wraz z przypływami i odpływami pandemii.

Taki ranking będziemy publikować co roku, dzięki czemu na bieżąco zbadamy, na ile trwałe jest tempo wzrostu dla wielu firm. Coroczny ranking wzrostu pozwoli również ocenić wpływ nowych legislacji na branżę tworzyw, które wywrą na nią dużą presję i które na pewno ponownie zmienią krajobraz korporacyjny.

Utrzymująca się inflacja, koniec taniego pożyczania, ostrożność inwestorów i konsumentów, wysokie ceny nośników energii i ciągle utrzymujące się zagrożenie recesją to permanentnie aktualne bariery dla wzrostu w przemyśle tworzyw w następnych latach. Tym bardziej ciekawym będzie, komu uda się te bariery pokonać.

GROWTH STARS PLASTICS DISTRIBUTION in POLAND

Przejdźmy teraz do sektora dystrybucji tworzyw. Tutaj również mamy silną gwiazdę wzrostu pierwszej wielkości, świecącą mocnym blaskiem. To Spółka POLIMER PROJEKT, której roczny CAGR za ostatnie trzy lata zbliżył się do 100%! Średni roczny wzrost biznesu o 100% w polskiej dystrybucji, to niebywałe osiągnięcie.

Dystrybutorów, którzy osiągnęli najwyższą średnią stopę zwrotu charakteryzuje posiadanie w swojej ofercie wyspecjalizowanych tworzyw technicznych (PA, PC), zaawansowanych tworzyw styrenowych (ABS, SAN), nowoczesnych tworzyw masowych (PE i PP) oraz specjalistycznych compoundów będących modyfikacjami  wielu typów tworzyw. Wymienione surowce są niezbędne do produkcji w przemyśle opakowaniowym, motoryzacyjnym, AGD/RTV, maszynowym, transportowym, czy też nowoczesnej telekomunikacji.

Jak widać z zestawienia najszybciej rozwijających się dystrybutorów, nie ma jednej uniwersalnej recepty zapewniającej stały progres na rynku. Najszybciej w ciągu kilku ostatnich lat rozwijali się dystrybutorzy mający przyzwoity asortyment tworzyw technicznych, co zapewniało solidną bazę przychodowo-marżową pod rozwój oferty o tworzywa masowe. To jest przypadek m.in. Polimer Projekt, Ultrapolymers i innych spółek z czołówki zestawienia. Odwrotna kombinacja, czyli duży wolumen tworzyw masowych uzupełniany następnie o tworzywa techniczne - również okazała się skuteczna, czego dowodzi skala biznesu i jego ciągły wzrost spółek Resinex lub Nexeo. Inną skuteczną metodą rozwoju biznesu w obrębie dystrybucji jest wieloproduktowość, przejawiająca się zasileniem oferty surowcami specjalistycznymi, pozwalającymi komplementarnie obsługiwać głównie mniejsze podmioty, często niszowe, i realizować przy tym satysfakcjonujące marże. Przykładami takiej strategii rynkowej są Plastoplan Polska, czy Danje Polymer. Na pewno ograniczanie się do własnej „strefy komfortu” lub nieudane wejście na nowy rynek osłabiają tempo rozwoju biznesu, czego dowodem są Jarmag lub Albis.

Warto przypomnieć, iż dystrybutor tworzyw sztucznych jest niezbędnym elementem w łańcuchu dostaw przemysłu polimerowego. Bez dystrybucji istotna część rynku przetwórców byłaby pozbawiona dostępu do podstawowych w ich działalności surowców. Warto również podkreślić zasadniczą kwestię: polski rynek przetwórstwa tworzyw jest znacznie mniej skoncentrowany od rynków Europy Zachodniej. W Polsce funkcjonuje ok. 2 200 przetwórców tworzyw, z czego ok. 600 - 700 firm osiągnęło skalę pozwalającą im na dokonywanie zakupów surowca bezpośrednio u producentów. Reszta to rynek dystrybutora. Jest się o kogo bić i gdzie zarabiać.

Uwagi metodologiczne

Do naszego badania zakwalifikowaliśmy wyłącznie firmy, które w roku 2018 przekroczyły 1 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży. Główną kategorią szeregującą kolejność w poszczególnych sekcjach rankingu była złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) obliczona za ostatnie pełne 4 lata rozrachunkowe, czyli okres 2018-2021. W ten sposób zostali wyłonieni liderzy rozwoju w produkcji opakowań elastycznych, recyklingu tworzyw, dystrybucji tworzyw oraz dystrybucji maszyn i urządzeń dla technologii wtrysku.

Po publikacji w majowym numerze Plastics Review zgromadzone dane zostaną przekazane do redakcji Finacial Times, która od siedmiu lat rokrocznie publikuje ranking FT 1000, czyli zestawienie najdynamiczniej rosnących 1000 firm w skali Europy. Być może polskie spółki z w/w wymienionych sektorów znajdą się w kolejnych edycjach rankingu FT 1000, co powinno im szerzej otworzyć okno na świat. 

GROWTH STARS PLASTICS INDUSTRY in POLAND

Główny ranking został podzielony na sekcje:

  • GROWTH STARS FLEXIBLE PLASTICS PACKAGING in POLAND
  • GROWTH STARS PLASTICS RECYCLING in POLAND
  • GROWTH STARS PLASTICS DISTRIBUTION in POLAND
  • GROWTH STARS INJECTION DISTRIBUTION in POLAND

Wymienionymi sektorami przemysłu tworzyw redakcja Plastics Review zajmuje się od dawna, doskonale zna uwarunkowania, specyfikę i kondycję.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy oraz wszelkie istotne okoliczności, wkrótce redakcja Plastics Review ogłosi Laureatów corocznie przyznawanych Statuetek GROWTH STARS, które będą prestiżowymi nagrodami Polskiego Przemysłu Tworzyw, zapewniającymi Laureatom stosowną renomę, ugruntowującymi ich pozycję rynkową, kształtującymi wizerunek publiczny i dającymi mocny impact w własnych działaniach biznesowych.

KONFERENCJA RECYKLINGOWA 2023

KONFERENCJA FOLIOWA 2023

Dodaj ofertę pracy