KGL_new
Puls Branży

PRE alarmuje: destabilizacja rynku recyklingu

Jak twierdzi Plastics Recyclers Europe, rynek recyklingu tworzyw sztucznych w Europie przez cały 2023 rok ulegał silnej destabilizacji. Od początku roku ceny recyklatów spadły nawet o 50%, natomiast znacząco wzrósł import tanich materiałów spoza UE . Jeżeli nie zostaną podjęte pilne środki w celu złagodzenia presji na podmioty zajmujące się recyklingiem, istnieje ryzyko, że Europie nie uda się osiągnąć swoich prawnie wiążących i nowo zaproponowanych celów w zakresie recyklingu i zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

„Zagrożona jest przyszłość branży recyklingu i konieczne są natychmiastowe działania w postaci środków wykonawczych, aby uniknąć zamykania zakładów recyklingu w całej Europie” – skomentował Ton Emans, prezes PRE. „Zaprzestanie działalności związanej z recyklingiem miałoby efekt domina na miejsca pracy, całą gospodarkę w Europie i środowisko” – dodał.

Pogarszająca się sytuacja rynkowa dotyczy wszystkich polimerów pochodzących z recyklingu i jest najlepiej widoczna w branży PET. Ze względu na brak równych warunków działania przywóz PET do UE wzrósł o 20 % od drugiego kwartału 2022 r. do drugiego kwartału 2023 r. [1] , co skutkuje niskim popytem na unijny rPET. W rezultacie ta zakłócająca dynamika rynku doprowadziła do szacunkowego spadku rPET o 10 % [2] w tym samym okresie.

19.10.2023 Plastics Recycling Day w Warszawie

W związku ze zbliżaniem się celów określonych w dyrektywie w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku [3] presja na zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w butelkach PET jest duża. Jednakże zamiast zaspokoić popyt za pomocą rPET produkowanego w Europie, doprowadziło to do nieprzejrzystego importu z krajów pozaeuropejskich.

Ustawodawstwo okazało się jednym z najskuteczniejszych instrumentów wyznaczania kursu na przyszłość związaną z tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym. Jednakże środki egzekwowania prawa są niezbędne do jego skutecznego wdrożenia. Bez tego Europa ryzykuje niewyśledzenie i niezweryfikowany import tworzyw sztucznych uczestniczący w realizacji europejskich celów w zakresie recyklingu. Wprowadzenie niezależnego, zewnętrznego systemu certyfikacji rozwiązałoby te problemy. Jednocześnie pomogłoby to uniknąć niezweryfikowanych deklaracji i promowało identyfikowalność, szczególnie w przypadku materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zwiększając jednocześnie przejrzystość w zakresie pochodzenia tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

 

[1] W porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.; obejmuje to import zarówno pierwotnego, jak i pochodzącego z recyklingu PET (Eurostat).

[2] Dane uzyskane z badań PRE.

[3] Dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku obejmuje docelowy poziom zawartości materiałów pochodzących z recyklingu na poziomie 25% we wszystkich butelkach na napoje PET do 2025 r. i 30% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich butelkach na napoje do roku 2030.

Dodaj ofertę pracy