biester
Wiadomości

PLAZMA ZMNIEJSZA EMISJĘ CO2

Rozmowa z Lukasem Buske, szefem działu Plasma Applications w Plasmatreat GmbH.

Jakie są ekologiczne korzyści z obróbki powierzchni plazmą?

 

Dzięki technologii plazmowej możemy całkowicie zastąpić szkodliwe dla środowiska rozpuszczalniki w procesach produkcyjnych. Wiele powierzchni materiałów wymaga specjalnej obróbki wstępnej przed dalszą obróbką, aby umożliwić klejenie, drukowanie lub malowanie. Skupiamy się między innymi na obróbce powierzchni tworzyw sztucznych. Wiele tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen czy poliwęglan, jest niepolarnych. Oznacza to, że bez obróbki wstępnej kleje, lakiery lub farby nie przylegają dobrze. W procesach przemysłowych często stosuje się zatem chemiczne promotory adhezji, tzw. podkłady, które zawierają od 80 do 90 procent rozpuszczalników i zanieczyszczają środowisko. Dzięki naszej technologii plazmowej, która wymaga jedynie sprężonego powietrza i prądu, można zrezygnować z chemicznej obróbki wstępnej.

 

Jak działa obróbka plazmą?

 

Technologia plazmowa działa zgodnie z prostą zasadą fizyki: dodatkowa energia powoduje zmianę stanów materii. Jeśli do gazu zostanie dodana dalsza energia, jest on zjonizowany i przechodzi w stan plazmy wysokoenergetycznej jako czwarty stan materii. Gdy plazma o wysokim poziomie energii wchodzi w kontakt z materiałami, zmieniają się właściwości powierzchni. Ugrupowania zawierające tlen i azot są wprowadzane do w dużej mierze niepolarnych tworzyw sztucznych w celu zwiększenia ich energii powierzchniowej. Ta tak zwana aktywacja poprawia zwilżalność powierzchni, powodując w ten sposób znaczny wzrost przyczepności i w konsekwencji umożliwiając klejom, lakierom i farbom długotrwałą, stabilną przyczepność. System plazmowy składa się zwykle z generatora, transformatora i dyszy, która jest precyzyjnie dostosowana do danego zabiegu.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ CIĄG DALSZY ROZMOWY

Dodaj ofertę pracy