biester
Wiadomości

Biznes opakowaniowy zwiera szyki

Ponad 120 unijnych stowarzyszeń branży opakowaniowej wzywa do ochrony podstawy prawnej rynku wewnętrznego w kontekście rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych UE.

Ponad 120 stowarzyszeń przemysłu opakowaniowego wystosowało wspólne pismo wzywające unijnych prawodawców do zachowania w całości podstawy prawnej rynku wewnętrznego w sprawie rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych, jako najlepszego sposobu osiągnięcia celów środowiskowych i gospodarczych.

Podstawa prawna dotycząca rynku wewnętrznego służy uwzględnieniu różnic między różnymi krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz wynikających z nich barier na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska.

W ostatnich latach łańcuch wartości opakowań znajdował się pod presją ze względu na wzrost jednostronnych i rozbieżnych krajowych wymogów dotyczących opakowań, takich jak zakazy pakowania, cele dotyczące ponownego użycia i zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz wymogi dotyczące etykietowania.

Podczas gdy unijni legislatorzy dyskutują o odejściu od podstawy prawnej rynku wewnętrznego lub opowiedzeniu się za podwójną podstawą prawną, przemysł opakowaniowy podkreśla, że ​​obranie tej drogi jeszcze bardziej zaostrzyłoby tę presję, zwiększając fragmentację rynku unijnego i torując drogę do mozaiki krajowych przepisów dotyczących opakowań, podważając w ten sposób cel stworzenia jednej gospodarki o obiegu zamkniętym obejmującej wszystkie państwa członkowskie, ze szkodą dla bezpieczeństwa konsumentów, ochrony środowiska i konkurencyjności Europy. Europa potrzebuje tylko jednej gospodarki o obiegu zamkniętym obejmującej cały blok, a nie 27 miniatur.

Dodaj ofertę pracy