biester
Wiadomości

Po zielonej energii zielone paliwo

Klocki, opieka zdrowotna i statki będą zielone, jak nigdy dotąd. Po zielonej energii, czas na zielone paliwo, które zacznie uczestniczyć w transformacji polskiej gospodarki.

 

Najpopularniejsze na świecie klocki, producent leków i gigantyczne kontenerowce dokonują właśnie mocnego zwrotu w „zieloną” stronę. Wszystkie te działania odbywają się przy udziale European Energy A/S, prowadzącej w Polsce wiele procesów inwestycyjnych w OZE. Spółka nawiązała współpracę z producentem klocków LEGO, firmą logistyczną Maersk oraz farmaceutyczną Novo Nordisk, którym będzie dostarczać tzw. zielony e-metanol – neutralne węglowo paliwo wytwarzane z pomocą odnawialnych źródeł energii. Obrany przez światowych liderów kierunek rozwoju sektora energii pokazuje, jakie rozwiązania należy implementować również w polskim przemyśle, aby zielona transformacja oparła się nie tylko o zielone źródła, ale i zielone paliwa, a tym samym dążyła do realnej zero-emisyjności.

 

  • Światowi liderzy chcą dążyć do neutralności klimatycznej. Sama energia odnawialna, mimo że powoduje spadek cen energii elektrycznej, nie pozwoli na osiągnięcie koniecznej redukcji emisji CO2 przy dalszym funkcjonowaniu mocno emisyjnych branż przemysłu, które przyczyniają się do zmian klimatycznych. Z tego względu istnieje potrzeba dalszych inwestycji w proces głębokiej dekarbonizacji oraz w rozwój technologii Power-to-X takich jak e-metanol i wodór, co pozwoliłoby przemysłowi przerzucić się na zielone paliwa. To doświadczenia i kierunek, którym powinny zacząć podążać największe przedsiębiorstwa w Polsce. – mówi Olga Sypuła, country manager European Energy w Polsce.

Zielone paliwa wytwarzane są z energii pochodzącej z OZE, przy udziale zielonego wodoru i pochodzącego np. z procesów przemysłowych dwutlenku węgla. Już w tym roku spółka European Energy rozpocznie produkcję zielonego wodoru i e-metanolu w największym zakładzie produkcyjnym wykorzystującym energię elektryczną z własnego parku fotowoltaicznego Kassø o mocy wytwórczej 300 MW. Po fazie wdrożenia zakład będzie w stanie wyprodukować 32 tony e-metanolu rocznie. Inwestycje Power-to-X pozwolą na dekarbonizację sektorów przemysłu i tworzyw sztucznych, dzięki umowom o dostawy paliwa zawartym już przez spółkę z Grupą LEGO, medycznym Novo Nordisk i światowym gigantem spedycyjnym, Maersk. Umowa European Energy z tym trzecim podmiotem zakłada dostawy 10 tys. ton e-metanolu, który jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla ,dla nowej floty zielonych statków transportowych.

  • Kluczem do sukcesu procesu głębokiej dekarbonizacji różnych gałęzi przemysłu są zielony wodór i e-metanol, które mogą być następnie wykorzystywane jako e-paliwo w transporcie drogowym i dla celów przemysłowych. Mogą też zostać przetworzone na e-paliwa, chemikalia i materiały. Do produkcji e-metanolu i zielonego wodoru można z kolei wykorzystywać energię elektryczną wytwarzaną przez elektrownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne w procesie zwanym Power-to-X, który pozwala na znaczącą dekarbonizację wysoko emisyjnych sektorów przemysłu. – dodaje Olga Sypuła.

Zwrot w zieloną stronę to nie tylko czysta energia elektryczna pochodząca z OZE, ale także dążenie do neutralności węglowej wykorzystywanych w przemyśle paliw. W Polsce to zadanie z jednej strony dla inwestorów, którzy powinni budować zielone instalacje hybrydowe pozwalające na produkcję takich paliw, a z drugiej dla polityków, którzy powinni zadbać o odpowiednie regulacje w tym zakresie.

  • Narodowa gospodarka musi podejmować starania, aby osiągnąć neutralność klimatyczną nie tylko przez „zazielenienie” miksu energetycznego. Konieczne staje się, między innymi w przemyśle ciężkim i transporcie, uwzględnienie różnic procesowych i umożliwianie skalowania produkcji poprzez wykorzystanie zielonego wodoru i e-metanolu. Z pewnością obniżenie kosztów będzie wymagało podjęcia szeregu działań na poziomie regulacyjnym. Przy wdrożeniu właściwych mechanizmów wsparcia, ulg podatkowych, wieloletnich umów odbioru energii oraz instrumentów podziału ryzyka, e-metanol i zielony wodór mogą stać się atrakcyjną cenowo alternatywą dla drogiej energii elektrycznej i energii wytwarzanej z wykorzystaniem paliw kopalnianych, co z kolei pozwoli na szybsze przejście przemysłu ciężkiego i transportu na zielone paliwa. – podsumowuje Robert Adamczewski, szef działu business development European Energy w Polsce.
Dodaj ofertę pracy