biester
Wiadomości

SYSTEMY OPAKOWAŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Rozmawa z Floor Uitterhoeve, dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju rynku w Europie w McDonald.

Przedstaw ogólny przegląd celów McDonald's w zakresie zrównoważonego rozwoju opakowań w Europie.

McDonald's angażuje się w zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach swojej działalności, w tym w opakowaniach, które odgrywają ważną rolę w ograniczaniu marnotrawienia żywności oraz pomagają w szybkim i bezpiecznym dostarczaniu klientom gorącej i świeżo przygotowanej żywności. Ambicją firmy jest, aby opakowania i materiały wykorzystywane w naszych restauracjach stały się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym, a nie odpadami. Do końca 2025 roku McDonald's zamierza pozyskiwać 100% swoich podstawowych opakowań dla gości (włókno i plastik) ze źródeł odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych.

W Europie McDonald's poczynił już znaczne postępy w realizacji tego celu, opracowując ponad 90% opakowań wykonanych z włókien i przeznaczonych do recyklingu. Programy recyklingu są dostępne w ponad 6 600 restauracjach na całym kontynencie. Ponadto firma priorytetowo traktuje redukcję plastiku w zabawkach Happy Meal i sprzątanie wokół naszych restauracji, aby pomóc w walce ze śmieciami.

Czy są jakieś konkretne projekty lub inicjatywy, które miały duży wpływ na firmę w osiągnięciu jej celów?

Jeśli chodzi o opakowania i obieg zamknięty, McDonald's przyjmuje globalne podejście, jednocześnie lokalizując inicjatywy, aby stawić czoła konkretnym wyzwaniom na różnych rynkach.

Aby wprowadzać innowacje materiałowe, współpracujemy z dostawcami na całym świecie i testujemy konkretne ulepszenia na rynkach lokalnych. Na przykład we Francji przestawiliśmy się na pokrywki z formowanego włókna, które są obecnie szeroko stosowane, a w Wielkiej Brytanii wprowadziliśmy papierowe sztućce.

Lokalna infrastruktura ma duże znaczenie dla napędzania recyklingu. We Włoszech nawiązaliśmy współpracę z dostawcą SEDA i Comieco, krajowym konsorcjum zajmującym się odzyskiem i recyklingiem papieru, w celu zbierania i recyklingu papierowych odpadów opakowaniowych z naszych restauracji. W Polsce papierowe odpady opakowaniowe są oczyszczane pod kątem zanieczyszczeń, zanim zostaną przetworzone na bibułkę, której używamy w naszych restauracjach. W Niemczech nasz zespół restauracyjny sortuje odpady opakowaniowe klientów, aby umożliwić recykling, a w Holandii testujemy innowacyjne metody sortowania pokonsumenckiego, aby umożliwić recykling włókien i tworzyw sztucznych.

Zobowiązujemy się do rozszerzania skutecznych praktyk w całej Europie, jednocześnie uznając, że każdy rynek ma inne możliwości i sieci sprzyjające obiegowi zamkniętemu. Musimy również wyjść poza nasze restauracje i współpracować z innymi markami i organizacjami publicznymi, aby wprowadzać systemowe ulepszenia recyklingu włókien.

Niedawno dołączyliśmy do The Cup Collective, brukselskiego programu recyklingu i odzyskiwania wartości zużytych kubków papierowych na skalę przemysłową, a w tym roku planujemy rozszerzyć tę współpracę na więcej miast w całej Europie. Kilka tygodni temu dołączyliśmy również do sojuszu 4evergreen, aby testować i skalować rozwiązania w celu osiągnięcia obiegu zamkniętego w opakowaniach żywności. Inicjatywy te pokazują nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i współpracę z innymi organizacjami w celu wywarcia pozytywnego wpływu.

Chcemy poznać Twoją opinię na temat debaty: tworzywa sztuczne czy  papier. Czy McDonald's ma jakieś preferencje, czy jest raczej agnostykiem na tym froncie?

McDonald's jest zaangażowany w ograniczanie ilości odpadów i zwiększanie obiegu zamkniętego we wszystkich materiałach opakowaniowych, w tym zarówno w tworzywach sztucznych, jak iw papierze. Chociaż większość naszych opakowań dla gości na całym świecie, a także w Europie, jest wykonana z włókien, w niektórych zastosowaniach używamy również tworzyw sztucznych i pracujemy nad wprowadzeniem obiegu zamkniętego również w tym obszarze. Nasza globalna strategia ma na celu usuwanie, tam gdzie to możliwe, tworzyw sztucznych na bazie paliw kopalnych z naszych opakowań dla gości, zwiększanie wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz ograniczanie małych plastikowych przedmiotów, które są trudne do recyklingu i niepotrzebne ze względu na bezpieczeństwo lub funkcjonalność, takich jak słomki i sztućce.

Zdajemy sobie sprawę, że zarówno tworzywa sztuczne, jak i papier mają swoje zalety i wady, dlatego stale oceniamy wpływ na środowisko i wykonalność różnych materiałów opakowaniowych. Na przykład papier może być bardziej zrównoważoną opcją w pewnych sytuacjach, ale może nie być tak skuteczny w zachowaniu jakości żywności lub ograniczaniu marnotrawienia żywności, jak niektóre tworzywa sztuczne. Ostatecznie staramy się wybierać opakowania, które są zrównoważone, bezpieczne i spełniają potrzeby naszych klientów.

McDonald's niedawno ogłosił partnerstwo z 4evergreen. Czy możesz przedstawić to naszym czytelnikom i wyjaśnić, co Twoja firma ma nadzieję osiągnąć jako członek 4evergreen?

Nasza współpraca z 4evergreen ma na celu wprowadzanie odpadów opakowaniowych na bazie włókien do obiegu zamkniętego. Jako członek 4evergreen mamy dostęp do dużej sieci firm o wspólnych celach, innowacyjnych projektach, które odpowiadają zidentyfikowanym przez nas wyzwaniom związanym z recyklingiem, a także do platformy wspierającej skuteczną politykę recyklingu.

Jedną z kluczowych misji 4evergreen jest zwiększenie wskaźnika recyklingu opakowań z włókien do 90% do 2030 r. Firma opublikowała już różne oparte na faktach narzędzia i protokoły dotyczące projektowania, sortowania i recyklingu opakowań. Ważne jest, aby przemysł i rządy przyjęły te protokoły i działały w oparciu o zharmonizowane podejście, aby zapewnić, że możemy stworzyć odpowiednią skalę, aby obieg zamknięty działał.

Co więcej, selektywna zbiórka i zoptymalizowane sortowanie wszystkich opakowań zawierających włókna jest niezbędne do dalszej poprawy wskaźników recyklingu, a my jesteśmy zobowiązani do odgrywania naszej roli w kształtowaniu właściwych systemów, które mają sens dla naszych klientów.

Innowacyjne opakowanie wielokrotnego użytku McDonald's stało się ostatnio popularne. Czy możesz powiedzieć nam więcej o tej konkretnej inicjatywie i przeanalizować ogólne spojrzenie McDonald's na opakowania wielokrotnego użytku?

Więcej

Dodaj ofertę pracy