biester
Wiadomości

„Holistyczna” produkcja opakowań w Coveris

Rozmowa z Christianem Kolarikiem, CEO COVERIS.

Jakie są kamienie węgielne wizji i strategii zrównoważonego rozwoju Coveris?

Sednem wizji zrównoważonego rozwoju Coveris jest brak odpadów, a co za tym idzie ambicja unikania i zmniejszania ilości odpadów we wszystkich ich postaciach, w tym śmieci i składowisk. Zbudowaliśmy całą strategię wokół rdzenia No Waste, koncentrując się na trzech filarach: brak odpadów produktowych, brak odpadów opakowaniowych i brak odpadów operacyjnych.

Stale wprowadzamy projekty wspierające naszą wizję, począwszy od opracowania nowych rozwiązań opakowaniowych nadających się do recyklingu, po folie o wysokim poziomie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki naszemu narzędziu do analizy cyklu życia możemy ocenić rozwiązania opakowaniowe pod kątem funkcjonalności i wpływu na zrównoważony rozwój. Naszą wielką zaletą jest to, że możemy oferować rozwiązania z tworzyw sztucznych i papieru - wykorzystując i oferując to, co najlepsze z obu.

Jeśli chodzi o produkcję, tam, gdzie było to możliwe, przestawiliśmy się na energię odnawialną, a ostatnio zainwestowaliśmy w przyszłość zielonej energii, finansując park wiatrowy w Szwecji. Aby ułatwić recykling, wprowadziliśmy ReCover, łącząc wszystkie nasze wysiłki w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i recyklingu odpadów, aby zamknąć obieg cyklicznego recyklingu tworzyw sztucznych.

Nasza wizja opiera się na podejściu całościowym. Jest wspierana przez wszystkie poziomy zarządzania, aż do poziomu hali produkcyjnej, oraz poprzez Zielone Zespoły, których zadaniem jest zwiększanie zrównoważonego rozwoju poprzez wdrażanie projektów na poziomie lokalnym.

Pełniłeś wysokie stanowiska w różnych dużych firmach opakowaniowych. Jakie trendy i zmiany zaobserwowałeś w tym czasie?

To prawda, przez ponad 20 latach pracy w tej branży widziałem sporo trendów. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że zależy to od tego, do jakiego terminu „trend” się odnosisz: istnieją trendy dotyczące ekspozycji w punktach sprzedaży (POS) i komunikacji marek, użyteczności, standardowych rozmiarów opakowań lub największego trendu, przy którym zostanę: zrównoważony rozwój. Nie zapominaj, że trendy na poszczególnych rynkach znacznie się różnią; Azja na przykład bardzo różni się od Stanów Zjednoczonych, a Europa jest również bardzo specyficzna.

Ale ogólnie powiedziałbym, że wiele lat temu głównym celem opakowań było wyróżnienie się w punkcie sprzedaży, co dało początek wielu rozwiązaniom opakowaniowym, na które nadal jest duże zapotrzebowanie, jak na przykład torby z blokowym dnem. Drugim – i wciąż najważniejszym – trendem były właściwości barierowo-ochronne opakowań, wydłużające okres przydatności do spożycia np. artykułów spożywczych czy wyrobów medycznych. Kolejne trendy skupiały się na użyteczności - jak łatwe otwieranie, ponowne zamykanie czy porcjowanie produktów. Myślę o najnowszym trendzie, którego jesteśmy bardzo świadomi: zrównoważony rozwój, który odzwierciedla świadomość społeczeństwa. Różnica polega na tym, że nie jest to ewolucja, a raczej rewolucja, a zatem bardzo ekscytująca.

 

Ogólnie rzecz biorąc, jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi obecnie branża, i jak Coveris planuje sobie z nimi poradzić?

Z punktu widzenia Coveris największym wyzwaniem pozostaje zrównoważony rozwój. Według najnowszych danych w Europie jedynie 32,5% odpadów tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi, a blisko 25% w dalszym ciągu trafia na wysypiska śmieci. Dlatego też, jak wynika z badania Economist Impact Study, UE dąży do podniesienia do 2030 r. wskaźnika recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, które pozostają największym źródłem odpadów z tworzyw sztucznych do 55%. Zmiana ta wymaga jednak całościowego podejścia do produkcji, przetwarzania i recyklingu opakowań oraz wiąże się z głębszą niż kiedykolwiek wcześniej współpracą między producentami, dostawcami, organami rządowymi i konsumentami. Nasza najnowsza inicjatywa ReCover adresuje właśnie ten problem, zajmując się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów w obiegu zamkniętym.

 

Jaką rolę odegra w tym niedawno utworzona przez Coveris jednostka biznesowa ReCover zajmująca się recyklingiem?

Dzięki ReCover uruchomiliśmy proces zmieniający zasady gry, unikalny w całej branży. Mając w przygotowaniu kilka projektów o dużym wpływie, naszym celem jest utworzenie jednostki w całości poświęconej gospodarce o obiegu zamkniętym i zamykającej obieg.

Zakład i aktywa w Blaenavon, które niedawno nabyliśmy, będą służyć jako ważne centrum recyklingu dla operacji Coveris Films i Elastics, zamykając obieg dla klientów i naszej własnej produkcji foliowej w całej sieci. To nowe przejęcie w zakresie recyklingu stanowiło doskonały początek dla ReCover i naszego dążenia do ciągłego udoskonalania naszych ofert recyklingu dla naszych klientów, naprawdę zamykając obieg i przybliżając nas do naszej wizji No Waste.

ReCover Blaenavon należał wcześniej do Capital Valley Plastics (CVP), uznanej firmy zajmującej się recyklingiem PE, przetwarzającej odpady pokonsumenckie i poprzemysłowe za pomocą wewnętrznego recyklingu mechanicznego, wytłaczanego głównie w postaci folii budowlanych. Zakład w Blaenavon jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię recyklingu mechanicznego i posiada roczną zdolność produkcyjną na poziomie 20 tys. ton.

Drugi zakład, ReCover Louth, wykorzystuje przełomową technologię recyklingu zadrukowanych folii polietylenowych (PE). Wspierając wizję Coveris „No Waste” i szersze ramy zrównoważonego rozwoju opakowań w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, ReCover Louth tworzy nowy cykl życia drukowanych folii opakowaniowych PE pochodzących ze źródeł odpadów poprzemysłowych (PIW).

 

Jakie stanowisko zajmuje Coveris w debacie „plastik kontra papier”?

Papier jest obecnie w trendzie, a zapotrzebowanie na rozwiązania papierowe stale rośnie. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji opakowań papierowych i poszerzaliśmy ten obszar działalności poprzez inwestycje i przejęcia. Wszystko to stanowi podstawę innowacji, które wprowadzamy w sektorze papierniczym, takich jak opakowania papierowe nadające się do recyklingu, posiadające bardzo dobre właściwości barierowe przed wilgocią czy tłuszczem.

W efekcie w marcu 2022 roku Grupa Coveris utworzyła nową Jednostkę Biznesową Papieru, która już teraz generuje 30% sprzedaży. Nie oznacza to jednak dla Coveris odejścia od elastycznych materiałów opakowaniowych i folii na bazie tworzyw sztucznych. Coveris jest przekonany, że może zaoferować wysoce funkcjonalne i naprawdę zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, zarówno na bazie plastiku, jak i papieru. Będziemy nadal wyznaczać nowe standardy również w zakresie zrównoważonych opakowań z tworzyw sztucznych. Na przykład niedawno wprowadziliśmy na rynek folię termokurczliwą do napojów, która składa się w ponad 80% z materiałów pochodzących z recyklingu, i opracowaliśmy dla Aldi UK elastyczne opakowania do ryżu, które w pełni nadają się do recyklingu.

Z perspektywy Coveris nie chodzi o wybór między papierem a plastikiem, chodzi o znalezienie najlepszego, najbardziej ekologicznego i najskuteczniejszego opakowania dla danego produktu – bez żadnych ograniczeń materiałowych.

 

Czy możesz nam przybliżyć, w jaki sposób planujesz rozwijać firmę w nadchodzących miesiącach i latach?

W 2022 r., rok przed planowanym terminem, Coveris zakończyła fazę strategicznego dostosowania po sprzedaży oddziałów Rigid i Americas w 2018 r. Obecnie Coveris jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych firm opakowaniowych w regionie.

Po objęciu stanowiska dyrektora generalnego na początku stycznia 2023 r. nadal skupiam się głównie na kontynuowaniu międzynarodowej ekspansji Coveris, a przede wszystkim na dalszym rozwijaniu naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy w idealnej pozycji, aby kontynuować nasz pomyślny rozwój i jeszcze bardziej podnosić nasz profil. Nasze silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój dzięki naszej wizji No Waste i naszej niedawno utworzonej jednostce biznesowej ReCover Recycling pomaga nie tylko konsekwentnie unikać odpadów związanych z produktami, opakowaniami i produkcją, ale jest także siłą napędową naszych prac badawczo-rozwojowych. W połączeniu z naszą najnowocześniejszą technologią, naszymi inwestycjami i ambicjami ekspansji, naszym celem jest dalszy zrównoważony rozwój – zarówno w sektorze opakowań papierowych, jak i tworzyw sztucznych.

Dodaj ofertę pracy