KGL_new
Wiadomości

Zrównoważony rozwój opakowań w L'Oréal

Rozmowa z Erikiem Troostem, szefem programu zrównoważonego rozwoju w L'Oréal.

Chciałbym zacząć od pytania, czy mógłbyś przedstawić nam ogólne podsumowanie celów L'Oréal w zakresie zrównoważonego rozwoju opakowań w Europie.

W L'Oréal sformułowaliśmy zestaw zobowiązań środowiskowych i społecznych na rok 2030 w ramach naszego globalnego programu zrównoważonego rozwoju „L'Oréal for the Future”, który uruchomiliśmy w 2020 roku i ustaliliśmy zgodnie z inicjatywą Science-Based Targets. Cztery z tych zobowiązań są bezpośrednio związane z poprawą trwałości naszych opakowań.

Na przykład zobowiązaliśmy się, że 100% plastiku użytego w naszych opakowaniach będzie pochodzić ze źródeł pochodzących z recyklingu lub pochodzenia biologicznego. Zmniejszymy również o 20% intensywność opakowań używanych do naszych produktów w porównaniu z 2019 r. i upewnimy się, że 100% bioskładników receptur i materiałów opakowaniowych będzie identyfikowalne i będzie pochodzić ze zrównoważonych źródeł.

 

Czy możesz przedstawić aktualne informacje na temat postępów poczynionych do tej pory przez firmę? Czy były jakieś szczególnie godne uwagi projekty lub inicjatywy, które znacząco wpłynęły na realizację celów L'Oréal ?

Jeśli chodzi o wyniki, możemy stwierdzić, że w 2022 r. 26% tworzyw sztucznych użytych w naszych opakowaniach pochodziło z recyklingu lub źródeł pochodzenia biologicznego, a 78% ilości PET wykorzystywanego przez Grupę na całym świecie pochodziło ze źródeł pochodzących z recyklingu. Ponadto 92% naszych biologicznych składników receptur i materiałów opakowaniowych było identyfikowalnych i pochodziło ze zrównoważonych źródeł.

Aby osiągnąć te wyniki, warto najpierw wspomnieć, że stosujemy podejście, które angażuje cały nasz ekosystem biznesowy, w ramach naszego łańcucha wartości i poza nim. Od dostawcy do detalisty i konsumenta. Angażujemy się na wszystkich poziomach, aby wspólnie osiągać wyniki.

Jeśli chodzi konkretnie o opakowania, stale ulepszamy i rozwijamy nasze rozwiązania na etapie opracowywania produktu, kierując się stosowaniem nowych i ulepszonych generacji opakowań lub wykorzystując nowe źródła materiałów poprzez współpracę ze start-upami, takimi jak Carbios, czyli firmą, która rozwinęła enzymatyczny proces recyklingu stosowany do depolimeryzacji PET.

Ta innowacja pozwala na wytwarzanie produktów PET w 100% z recyklingu bez utraty jakości. Dzięki tego rodzaju współpracy promujemy wykorzystanie PET nadającego się do recyklingu, unikanie stosowania materiałów pierwotnych i pobudzanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejna zmiana, która może mieć znaczący wpływ, pochodzi z naszych kategorii uzupełniania i ładowania. Zmniejszenie intensywności pakowania i oszczędność materiałów pomoże nam osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Ciekaw jestem Twojego punktu widzenia na proponowane przez UE zmiany dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, ponieważ wywołały one poważną dyskusję w naszej branży. Jak przewidujesz, jak te propozycje wpłyną na działalność L'Oréal i co myślisz na ten temat?

Przegląd dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych stanowi kluczową okazję do osiągnięcia celów Zielonego Ładu UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, która przynosi korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom. W L'Oréal jesteśmy zaangażowani w wykorzystywanie innowacji jako sposobu na uczynienie piękna bardziej zrównoważonym.

Głęboko wierzymy, że firmy mogą być częścią rozwiązania wyzwań stojących przed światem. Inwestycje w zakłady sortowania, zbierania i recyklingu w całej UE są niezbędne, aby uzupełnić nasze wysiłki w zakresie projektowania bardziej zrównoważonych produktów. Opakowania, które mają nadawać się do recyklingu, będą poddawane recyklingowi w praktyce i na dużą skalę dopiero po utworzeniu infrastruktury.

Wspieramy podejście PPWR oparte na trzech zasadach: ograniczaj, używaj ponownie i poddawaj recyklingowi. Kluczowe znaczenie ma zachęcanie do wykorzystywania surowców wtórnych i ograniczanie wykorzystania materiałów pierwotnych w nowych opakowaniach. Uważamy, że działania legislacyjne powinny opierać się na korzystnej wielokryterialnej Analizie Cyklu Życia (np. wybór materiału, formatu), aby ograniczać wpływ opakowań na środowisko.

Z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz wspierania harmonizacji i zmniejszania fragmentacji rynku wewnętrznego poprzez zaproponowanie rozporządzenia mającego pełną podstawę prawną dotyczącą rynku wewnętrznego (art. 114 TFUE). Należy je zachować, a ostateczny tekst PPWR powinien być jak najbardziej przejrzysty, aby zapewnić harmonizację w całej UE.

 

Czy możesz przedstawić wgląd w preferencje L'Oréal w zakresie materiałów? Jesteśmy ciekawi, czy firma preferuje tworzywa sztuczne, papier, biotworzywa itp., czy też utrzymuje neutralne stanowisko w tej sprawie.

Stosowane przez nas materiały opakowaniowe są definiowane przez kilka czynników. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie jakości i działania produktu oraz zawartej w nim receptury. Po drugie, chcemy poprawić możliwości recyklingu, a po trzecie, upewnić się, że pozyskujemy materiały w sposób zrównoważony. Oznacza to, że używamy szerokiej gamy materiałów, aby spełnić te wymagania, a nasze preferencje będą się różnić w zależności od produktu.

Patrząc konkretnie na tworzywa sztuczne, warto wspomnieć, że w naszej kategorii produktów spłukiwanych wprowadziliśmy PCR PET dla butelek, przy czym 78% PET będzie pochodzić z surowców wtórnych w 2022 roku. Inny przykład pochodzi z papieru i tektury, których używamy w naszych opakowaniach posiadających w 100% certyfikat FSC.

Wspólną płaszczyzną naszej strategii materiałowej jest dążenie do ciągłego rozwoju i ciągłej innowacji naszych rozwiązań opakowaniowych.

 

Jakie jest stanowisko L'Oréal w sprawie opakowań wielokrotnego użytku i co Twoim zdaniem może zrobić branża FMCG, aby upowszechnić ich stosowanie?

Opakowania wielokrotnego użytku lub, jak to nazywamy, formaty „uzupełnij i ponownie naładuj”, są istotną częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju opakowań. Na przykład wiemy, że używanie torebek uzupełniających może zmniejszyć zużycie plastiku nawet o 81% i pomóc zmniejszyć intensywność pakowania nawet o 70%.

Główne wyzwanie wiąże się z tempem adopcji i zmianą nawyków konsumenckich. Właśnie dlatego wzmacnianie naszego ekosystemu biznesowego odgrywa kluczową rolę w naszej strategii „L'Oréal for the Future”. Współpracując z naszymi sprzedawcami detalicznymi i konsumentami, chcemy promować tę kategorię produktów, co z kolei pomoże nam promować bardziej odpowiedzialną konsumpcję.

 

Czego możemy się spodziewać po strategii opakowań L'Oréal zmierzającej w przyszłość? Czy są jakieś trendy, które spodziewasz się, że staną się bardziej powszechne w nadchodzących latach?

Nieustannie koncentrujemy się na osiąganiu wyników, do których zobowiązaliśmy się w naszym programie L'Oréal for the Future. W tym celu będziemy nadal rozwijać naszą strategię pakowania na kilka sposobów. Na przykład Grupa inwestuje 50 milionów euro, aby sfinansować projekty, które pomogą promować gospodarkę o obiegu zamkniętym za pośrednictwem Funduszu Innowacji o Obiegu Zamkniętym. Obieg zamknięty jest niezbędnym wymogiem, jeśli chcemy zamknąć pętlę i odejść od gospodarki typu „bierz, produkuj, marnuj”.

Kolejnym krokiem jest dalszy rozwój wkładów i doładowań, które pozwalają nam jednocześnie zmniejszyć intensywność pakowania i zużycie materiałów. I wreszcie, będziemy nadal wprowadzać innowacje i inwestować w nowe technologie i materiały, które poprawiają możliwości recyklingu, na przykład poprzez promowanie stosowania monomateriałów. W ten sposób odchodzimy od wykorzystywania materiałów pierwotnych i promujemy źródła materiałów pochodzących z recyklingu, co z kolei zwiększa obieg zamknięty.

Dodaj ofertę pracy