biester
Puls Branży
Suwary  

Suwary przejmują spółkę zależną

Suwary SA przejmuje Suwary Tech Sp. z o.o.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 ksh.- łączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej.

Dodaj ofertę pracy