KGL_new
Puls Branży

VERSALIS: trudny czas

Spada sprzedaż i wykorzystanie mocy produkcyjnych. Jednak pełne przejęcie Novamont może zapewnić kluczową elastyczność.

W I kwartale 2023 roku kontynuowana była trudna sytuacja z końca 2022 roku. Versalis cierpiał z powodu niskiego wykorzystania instalacji i słabej sprzedaży. Ponadto w obszarze polimerów istniała silna konkurencja ze strony Bliskiego Wschodu i Azji.

Versalis szacuje średnie wykorzystanie instalacji w pierwszym kwartale 2023 r. na zaledwie 52%, w porównaniu z 70% w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednak wykorzystanie poprawiło się nieznacznie w porównaniu do końca 2022 roku.

Również wolumen sprzedaży polimerów i elastomerów wykazywał tendencję spadkową, spadając wolumenowo o jedną trzecią do 760 tys., co przyniosło zmniejszenie sprzedaży o 109 mln euro.

Już ostatni rok fiskalny nie był szczególnie różowy. Jedynym dodatnim wynikiem operacyjnym Versalis był drugi kwartał 2022 roku. Wysokie koszty energii i wynikająca z tego utrata konkurencyjności cen polimerów spowodowały, że sprzedaż wyniosła zaledwie 3,75 mln ton – o 16% mniej niż rok wcześniej.

Dodaj ofertę pracy