mey
Puls Branży

Recykling folii PE/PA

W następstwie badań przeprowadzonych już w 2021 r. dotyczących możliwości recyklingu współwytłaczanych folii wielowarstwowych z polietylenu/poliamidu (PE/PA) niezależny instytut cyclos-HTP GmbH zakończył dalsze szeroko zakrojone badania nad możliwością recyklingu folii wielowarstwowych zawierających poliamid 6 (PA6) i etylowinyl kopolimer alkoholu (EVOH). Przedmiotem badań zleconych przez BASF SE są współwytłaczane folie wysokobarierowe PE/PA6/EVOH oraz laminowane folie PA6/PE w odpadach opakowaniowych z gospodarstw domowych. Obecnie wykazano, że te dwa rodzaje folii nadają się również do recyklingu w strumieniu folii polietylenowej.

„Wyniki pokazują, że strumienie odpadów folii PE zawierające PA mogą być przetwarzane bez znaczących modyfikacji procesu recyklingu. Certyfikat potwierdza standardową praktykę rynkową dotyczącą odpadów foliowych zawierających PA, które są już dziś poddawane recyklingowi przez producentów folii” – mówi dr Matthias Zorn, starszy menedżer ds. rozwoju rynku poliamidów do zastosowań wytłaczanych w firmie BASF.

Istotną rolę odgrywa kompatybilizator, który jest dodatkowo włączany do laminowanych struktur w celu umożliwienia dystrybucji składnika PA w matrycy PE. W konstrukcjach współwytłaczanych istniejąca już warstwa wiążąca, służąca do spajania PA i PE w folii, staje się skutecznym kompatybilizatorem podczas procesu recyklingu. „Jeśli podczas produkcji folii podstawowej dodany zostanie także dodatkowy funkcjonalizowany polietylen (PE-g-MAH) jako kompatybilizator, poliamid zostanie nawet uznany za cenny materiał w recyklacie polietylenu w procesie cyklos-HTP” – mówi Zorn.

Badanie dotyczące klejonych folii PE/PA, które przeprowadzono we współpracy z firmą SÜDPACK, wiodącym producentem folii o wysokiej wydajności, wyraźnie pokazuje, w jaki sposób te folie, które wcześniej uważano za nienadające się do recyklingu, można również dostosować do recyklingu. W tym projekcie wykorzystano klej do laminowania firmy Henkel. W oparciu o nowe badania szeroka gama opakowań zawierających PA może teraz uzyskać certyfikat zgodności z recyklingiem.

Ze względu na swój unikalny profil właściwości, poliamidy zmniejszają ilość materiału wykorzystywanego w zastosowaniach opakowaniowych, a tym samym pomagają zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych. Poprawiają także właściwości mechaniczne, termiczne i przetwórcze opakowania. O ile folie PE/PA/EVOH stosowane są w wielu opakowaniach serów i wędlin wymagających wysokiej bariery tlenowej, o tyle struktury laminowane spotykane są głównie w opakowaniach z folii zadrukowanej w tym segmencie.

W zeszłym roku niemiecki minimalny standard określający zdolność do recyklingu opakowań objętych uczestnictwem w systemie zgodnie z § 21 ust. 3 VerpackG już uznał możliwość recyklingu współwytłaczanych folii PE/PA. Certyfikacja jest kolejnym ważnym fundamentem dla klasyfikacji poliamidów w opakowaniach. Wyniki udostępniane są zarówno grupie normalizacyjnej CEN, która opracowuje wytyczne „Projekt do recyklingu” na poziomie europejskim, jak i Centralnej Agencji ds. Rejestru Opakowań, która co roku ustala niemiecki minimalny standard oceny zdolności do recyklingu.

Dodaj ofertę pracy