KGL_new
Puls Branży

Recykling PE: perspektywy

Wielu ekspertów przewiduje, że słaby popyt będzie się utrzymywał co najmniej przez pierwsze półrocze i potencjalnie dopiero w 2025 r. rynek odnotuje pełne ożywienie.

Eurobarometr” Parlamentu Europejskiego wykazał, że w 2023 r. ok. 47% Europejczyków odnotowało obniżenie poziomu życia, przy czym 37% miało trudności z płaceniem rachunków, a 73% spodziewa się dalszego obniżenia poziomu życia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dla wielu taki wynik to szok. Niestety, taka ocena kondycji ekonomicznej społeczeństw UE błyskawicznie przekłada się na klimat gospodarczy. Tym samym, trudno oczekiwać większego odbicia w eprspektywie kilku miesięcy na rynku recyklatów.

Rynek opakowań, kluczowy odbiorca rPE w dalszym ciągu pozostaje mocno wrażliwy na poziom kosztów i jest to wrażliwość znacznie wyższa, niż w ciągu kilku ostatnich lat. Być może w I kwartale 2024 nastąpi lekka poprawa popytu na rPE, bowiem producenci opakowań będą musieli odbudować zapasy, ruszy też kilka nowych projektów opakowaniowych. Budownictwo, produkcja mebli ogrodowych, czy sektor remontowy - tradycyjny odbiorcy istotnych ilości recyklatów - znajdują się w dekoniunkturze wywołanej drastycznym wzrostem kosztów życia. 

Budownictwo pozostaje sektorem końcowym najsłabszym pod względem popytu i charakteryzującym się największą nadpodażą, przy czym kryzys kosztów utrzymania w dalszym ciągu osłabia popyt konsumencki i wywiera ciągłą presję na substytucję surowców pierwotnych. W 2023 r. po raz pierwszy w historii w czerwcu ceny czarnego peletu rHDPE do zastosowań rurowych osiągnęły cenę niższą od czarnego peletu ogólnego przeznaczenia i utrzymują się na tym poziomie do dziś.

Nieco lepiej wygląda sytuacja na rynku rLDPE. Recyklerzy w tym obszarze rynku nie spodziewają się większych niespodzianek w I połowie 2024. Ceny pierwotnego LDPE były rekorodowo niskie na koniec 2023, ale popyt na rLDPE, zwłąszcza gatunki przezroczyste dla opakowań elastycznych był stabilny, co wywindowało ceny tego rodzajów recyklatów powyżej cen surowców pierwotnych. 

Lepsze jakościowo, przezroczyste gatunki rLDPE, często stosowane w opakowaniach ze względu na swoje walory estetyczne mogą trzymać cenę pomimo niższych cen surowca pierwotnego, ponieważ część producentów opakowań może w dalszym ciągu wykorzystywać pewien procent materiałów pochodzących z recyklingu, aby osiągnąć narzucone sobie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, lub chcąc wprowadzać na rynek produkty jako zawierające materiały pochodzące z recyklingu. Podobnie z producentami z sektora FMCG.

Sytuację może odmienić PPWR, Oczekuje się, że rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wejdzie w życie w lutym, ustanawiając obowiązkowe cele w zakresie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych oraz ustanawiając przepisy dotyczące zbiórki i sortowania i zakazujące stosowania niektórych tworzyw sztucznych w UE.

Jednym z obszarów, w którym rynek rLDPE będzie szukał jasności są folie termokurczliwe. Z ostatnich zmian w treści PPWR wynika zakaz stosowania folii termokurczliwej (załącznik 5) w "punkcie sprzedaży". Może to potencjalnie oznaczać, że folia termokurczliwa używana do grupowania w supermarketach artykułów takich jak szampony czy butelki kosmetyków może zostać zakazana. Jednakże, jak zawsze ma to miejsce w przypadku przepisów, istnieją inne przepisy, które mogą pozwolić na użycie folii termokurczliwej opisanej w projekcie, jednakże pod warunkiem, że 85% materiału będzie można zebrać do recyklingu i jeżeli zostanie udowodnione, że alternatywne rodzaje opakowań mają większy wpływ na środowisko niż materiał, który zastępują.

Dodaj ofertę pracy