biester
Puls Branży

Polimery Police: odpis na 900 mln

Odpis wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty za 2023 rok o 900 mln zł - poinformowała Grupa Azoty. Odpis jest związany z pogorszeniem krótko- i średnioterminowych perspektyw rynku polipropylenu i opóźnieniem w realizacji projektu Polimery Police.

W wyniku wstępnych analiz, po przeprowadzonych testach na utratę wartości Grupy Azoty Polyolefins, wykazano możliwość wystąpienia utraty wartości aktywów spółki. "Analizy wykazały potencjalną zasadność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej. Okoliczność ta wynika z obserwowanego pogorszenia krótko- i średnioterminowych prognoz dla rynku polipropylenu oraz raportowanych opóźnień w realizacji projektu" - napisano w komunikacie Grupy Azoty. Opóźnienia w realizacji projektu Polimery Police zgłaszane są przez generalnego wykonawcę Hyundai Engineering.

"Wysoka inflacja w Europie była głównym czynnikiem hamującym popyt na polipropylen, który w pierwszym półroczu 2023 kształtował się na poziomie poniżej oczekiwanych średnich dla tego okresu roku. Druga połowa 2023 roku, pomimo wcześniejszego optymizmu analityków rynkowych, nadal charakteryzowała się umiarkowanym zapotrzebowaniem na polipropylen i dużym wahaniem wśród uczestników rynku" - powiedział Wojciech Blew, pełniący obowiązki prezesa Grupy Azoty Polyolefins.

"Obecnie, według różnych źródeł niezależnych analityków i doradców rynkowych, poprawa popytu powinna nastąpić w drugiej połowie 2024 roku, a europejski rynek polipropylenu powinien długoterminowo stopniowo i stabilnie się powiększać. Obecnie kalkulowane spready są niższe niż notowane w poprzednich latach" - dodał.

Wojciech Blew zaznacza przy tym, że rentowność i ekonomika projektu Polimery Police nie bazują na krótkoterminowych założeniach rynkowych, a na długoterminowych prognozach rozwoju rynku. Zapewnia też, że mimo opóźnień generalnego wykonawcy Hyundai Engineering w realizacji projektu, produkcja i sprzedaż polipropylenu jest realizowana w trybie ciągłym, a moce produkcyjne są zwiększane i obecnie wynoszą 80 proc. docelowych wartości, generując przychód w spółce.

Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ odpisu obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty za 2023 rok o kwotę około 900 mln zł. Zdarzenie nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA. Ponadto odpis dotyczący aktywów Grupy Azoty Polyolefins na poziomie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 może skutkować koniecznością dokonania przez Grupę Azoty odpisu na wartości akcji spółki zależnej w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2023 na kwotę około -300 mln zł. Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ odpisu obniży wynik brutto w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za 2023 rok o kwotę około -300 mln zł. Odpis wartości akcji ujęty zostanie w koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBIT i EBITDA spółki za 2023 rok.

"Oszacowanie wartości środków trwałych ma charakter corocznej i powtarzalnej analizy przeprowadzanej przez spółki raportujące zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Raportowania. Kwota ta może ulec zmianie lub wręcz odwróceniu w przypadku zmiany w/w trendów cen polipropylenu" - powiedział Wojciech Blew.

Dodaj ofertę pracy