biester
Puls Branży

Starbucks: nowe kubki, mniej plastiku

Starbucks wprowadza nowe przeprojektowane kubki do zimnych napojów. Dzięki zmianom sieć zredukuje zużycie tworzyw o blisko 7 tys. ton rocznie.

Zużycie tworzyw spadnie o 20% w porównaniu z obecną wersją. Nowe kubki – pierwsze jednorazowe kubki zaprojektowane przez Starbucks - powstały specjalnie z myślą o bardziej zrównoważonym rozwoju i dostępności – wpisują się w zobowiązanie Starbucks do zmniejszenia o połowę swojego śladu węglowego, wodnego i odpadowego do 2030 r. Również w tym terminie Starbucks zobowiązała się do zapewnienia, że ​​wszystkie opakowania klientów nadadzą się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. 

Na podstawie analizy oceny cyklu życia przewiduje się, że produkcja nowych kubków pozwoli zaoszczędzić rocznie emisję równoważną usunięciu z dróg około 5200 samochodów i pozwoli zaoszczędzić wodę w około 2800 basenach olimpijskich. Dzięki nowym kubkom co roku na wysypiska śmieci nie trafi blisko 7 tys. ton plastiku. A ich wykonanie kosztuje mniej.

Dodaj ofertę pracy