biester
Puls Branży

TOP Polskiego Recyklingu

GROWTH STARS PLASTICS INDUSTRY in POLAND

Kto stawia na rozwój i udaje mu się dystansować konkurencję w biznesie tworzyw? Kto ma realne, stabilne i wieloletnie osiągnięcia w rozwijaniu własnego rynku? Czas odpowiedzieć na to istotne pytanie. Do odpowiedzi posłużył nam wskaźnik CAGR, czyli średnia złożona roczna stopa wzrostu za lata 2018/2021.

Do naszego badania wybraliśmy firmy tworzące cztery kluczowe sektory przemysłu tworzyw w Polsce. Spośród nich najwyższy wskaźnik CAGR miała branża recyklingu tworzyw. Średnia roczna stopa wzrostu w wzmiankowanym okresie wyniosła ponad 21% dla całego rynku. Na drugim miejscu uplasowali się dystrybutorzy tworzyw z CAGR na poziomie 11%. Tuż za nimi producenci opakowań elastycznych z CAGR lekko powyżej 10%. Na końcu znaleźli się dystrybutorzy technologii wtrysku z CAGR poniżej 5%.

Krótko mówiąc, wskaźnik CAGR w sposób najbardziej obiektywny pokazuje w jakim tempie rocznie rośnie cały rynek lub dana firma w wybranym okresie czasowym. Ponieważ opiera się on na uśrednionym wzroście przychodów firm w okresie trzech lat do 2021 r., poniższy ranking pokazuje, ile firm prosperowało pomimo pandemii — a w wielu przypadkach dzięki niej. Identyfikuje te grupy, które rozkwitły i rozszerzyły się, z których wiele skorzystało na zmianach wymagań korporacyjnych i konsumenckich wraz z przypływami i odpływami pandemii.

Taki ranking będziemy publikować co roku, dzięki czemu na bieżąco zbadamy, na ile trwałe jest tempo wzrostu dla wielu firm. Coroczny ranking wzrostu pozwoli również ocenić wpływ nowych legislacji na branżę tworzyw, które wywrą na nią dużą presję i które na pewno ponownie zmienią krajobraz korporacyjny.

Utrzymująca się inflacja, koniec taniego pożyczania, ostrożność inwestorów i konsumentów, wysokie ceny nośników energii i ciągle utrzymujące się zagrożenie recesją to permanentnie aktualne bariery dla wzrostu w przemyśle tworzyw w następnych latach. Tym bardziej ciekawym będzie, komu uda się te bariery pokonać.

GROWTH STARS PLASTICS RECYCLING IN POLAND

Recykling to najsilniejszy rynek wzrostowy w całym przemyśle tworzyw. Gwiazdą wzrostu pierwszej wielkości recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce jest bez wątpienia spółka PLASTIC SOLUTIONS. Osiągnięta przez nią średnia roczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży w ciągu trzech ostatnich lat wynosi ponad 137%. To najwyższy wynik wśród badanych przez nas firm w całej branży tworzyw. Nikt nie rozwijał się tak szybko w ostatnich latach. Jakie przyczyny i działania legły u podstaw tak gigantycznego sukcesu? Przede wszystkim innowacyjność i konsekwencja w jej wdrażaniu. Szczegóły mogą Państwo poznać w wywiadzie z Prezesem Zarządu Spółki Mateuszem Sówką, który publikujemy na łamach majowego numeru magazynu Plastics Review.

Świetnie radziła sobie również Spółka FOLGOS reprezentująca model gospodarki obiegu zamkniętego, który zapewne wkrótce zyska na dużej popularności. Folgos wytwarza tworzywowe recyklaty, z których następnie produkuje folie. Typowa pętla surowcowo-produktowa, jakże prosta, ale zarazem jakże niezbędna w gospodarce naszych czasów.

Kolejne szybko się rozwijające spółki, Polska Korporacja Recyklingu, czy Elektrorecykling Polska swój sukces zawdzięczają umiejętnemu korzystaniu z szans legislacyjnych połączonych ze strumieniem dotacji. Te czynniki pchnęły obie firmy do przodu. Ale nie tylko, PKR na dużą skalę stosuje telemarketing, w polskim recyklingu  - zjawisko niespotykane. Ale skuteczne.

Miniony i obecny rok są trudne dla realnych recyklerów tworzyw z powodu spadku popytu i cen oraz wzrostu kosztów energii i pracy. Ceny energii będą decydować o koniunkturze w branży, w najbliższych kilku latach. Wysokie ceny energii uderzą głownie w możliwości małych firm, które pracują na starym energochłonnym sprzęcie i będą zbyt słabe, aby dokonać wymiany parku maszynowego na nowoczesny energooszczędny. Ceny energii dokonają więc rynkowej selekcji.

Trzeba jednak pamiętać, że w ciągu 2 ostatnich lat na rynku przetwórstwa tworzyw dokonała się diametralna zmiana definicji roli recyklatu. Do niedawna recyklat był używany do obniżenia ceny produktu końcowego w przetwórstwie. Obecnie rola recyklatu polega na podniesieniu wartości produktu końcowego. To olbrzymia zmiana pozycji w łańcuchu wartości przetwórstwa tworzyw. Ten gigantyczny awans zapowiada wielką prosperity recyklerów tworzyw w całej UE.

Koncerny petrochemiczne na pniu wykupiły wszystkich europejskich recyklerów o dużej skali działania i zdrowej architekturze finansowej i co ważne, działających na zdrowych rynkach. Polski rynek do takich jeszcze nie należy, zmaga się z wieloma patologiami. Jednak jesteśmy pewni, że w niedalekiej perspektywie przed recyklingiem tworzyw w Polsce rysuje się bardzo dobra przyszłość. Napływ kapitału przyczyni się do szybkiej implementacji nowoczesnych technologii, co powinno przynieść gwałtowny wzrost biznesu. W naszej opinii recykling tworzyw jest jednym z najciekawszych kierunków inwestycyjnych w polskiej gospodarce w ciągu kilku najbliższych lat.

Uwagi metodologiczne

Do naszego badania zakwalifikowaliśmy wyłącznie firmy, które w roku 2018 przekroczyły 1 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży. Główną kategorią szeregującą kolejność w poszczególnych sekcjach rankingu była złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) obliczona za ostatnie pełne 4 lata rozrachunkowe, czyli okres 2018-2021. W ten sposób zostali wyłonieni liderzy rozwoju w produkcji opakowań elastycznych, recyklingu tworzyw, dystrybucji tworzyw oraz dystrybucji maszyn i urządzeń dla technologii wtrysku.

Po publikacji w majowym numerze Plastics Review zgromadzone dane zostaną przekazane do redakcji Finacial Times, która od siedmiu lat rokrocznie publikuje ranking FT 1000, czyli zestawienie najdynamiczniej rosnących 1000 firm w skali Europy. Być może polskie spółki z w/w wymienionych sektorów znajdą się w kolejnych edycjach rankingu FT 1000, co powinno im szerzej otworzyć okno na świat. 

GROWTH STARS PLASTICS INDUSTRY in POLAND

Główny ranking został podzielony na sekcje:

  • GROWTH STARS FLEXIBLE PLASTICS PACKAGING in POLAND
  • GROWTH STARS PLASTICS RECYCLING in POLAND
  • GROWTH STARS PLASTICS DISTRIBUTION in POLAND
  • GROWTH STARS INJECTION DISTRIBUTION in POLAND

 Wymienionymi sektorami przemysłu tworzyw redakcja Plastics Review zajmuje się od dawna, doskonale zna uwarunkowania, specyfikę i kondycję.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy oraz wszelkie istotne okoliczności, wkrótce redakcja Plastics Review ogłosi Laureatów corocznie przyznawanych Statuetek GROWTH STARS, które będą prestiżowymi nagrodami Polskiego Przemysłu Tworzyw, zapewniającymi Laureatom stosowną renomę, ugruntowującymi ich pozycję rynkową, kształtującymi wizerunek publiczny i dającymi mocny impact w własnych działaniach biznesowych.

KONFERENCJA RECYKLINGOWA 2023

KONFERENCJA FOLIOWA 2023

Dodaj ofertę pracy