mey
Puls Branży

Wiadomości z frontu upadłości

W maju 2023 r. wydziały gospodarcze polskich sądów ogłosiły 30 upadłości firm. Jeśli zaś chodzi o restrukturyzacje, to te rozpoczęły się w 394 przedsiębiorstwach. Upadłość ogłosiła m.in. PLAST-ZEM Sp. z o.o., producent elementów technicznych z tworzyw dla motoryzacji i sektora E&E.

Spółka PLAST-ZEM działała od 13 lat, jej zadłużenie wyniosło ogółem prawie 6 mln PLN. Z dostępnych danych wynika, że spółka miałą w latach 2021 i 2020 mniej więcej nieco ponad 7 mln PLN rocznie przychodów netto, ale dynamicznie rosły jej straty. W 2020 było to 864 tys. PLN, zaś w 2021 już 1,656 mln PLN.

Kto może mieć kłopoty w związku z upadłością PLAST-ZEM?

Z branżą tworzyw jest również w pewnym stopniu związana Tangerine Dream Sp. z o.o., niewielki producent MMA oraz usługodawca obróbkowy. Wobec spółki otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. Spółka przy rocznych przychodach rzędu 2 mln PLN zgromadziła zobowiązania prawie 4 mln PLN, a została założona w 2017.

Maj okazał się najmniej obfitym miesiącem w tym roku, jeśli chodzi o liczbę ogłoszonych upadłości firm. Było ich bowiem 30. Oznacza to, że w maju ogłoszono o 3 upadłości mniej, niż w kwietniu i o 1 mniej niż w marcu, który w tym roku był dotąd najmniej licznym pod tym względem miesiącem w 2023 r. Warto przy tym zaznaczyć, że analogiczny okres roku poprzedniego był zgoła inny, bo w maju 2022 r. ogłoszono aż 45 upadłości. Oznacza to, że rok do roku doszło do spadku o 33,3%. Najwięcej upadłości (po 3) ogłosiły firmy z dwóch podklas PKD:

  • 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • 49.41.Z – transport drogowy towarów.

W maju 2023 r. do sądów trafiło 141 wniosków o ogłoszenie upadłości firm. Oznacza to niewielki wzrost względem kwietnia (o 3 wnioski więcej). Liczba ta nie odbiega znacząco od średniej liczby wniosków składanych w kolejnych miesiącach tego roku. Wyjątkiem od tej reguły był marzec, kiedy to do sądów trafiło 145 wniosków o upadłość. W porównaniu do maja 2022 r. obserwujemy wzrost o 13,7%. Najwięcej wniosków o upadłość (po 6) złożyły firmy z czterech podklas PKD:

  • 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 49.41.Z – transport drogowy towarów,
  • 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

W maju 2023 r. procesy restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 394 przedsiębiorstwach. Nie jest to co prawda rekord w bieżącym roku (ten należy do marca, kiedy to 404 firmy rozpoczęły restrukturyzację), ale zdecydowany wzrost zarówno względem kwietnia 2023 r. (320 postępowań, +23,1%), jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego (144 postępowania, +173,6%). Najwięcej restrukturyzacji (39) rozpoczęły firmy z podklasy PKD oznaczonej jako 49.41.Z, czyli skupiające przedsiębiorstwa zajmujące się transportem drogowym towarów. W całym 2023 r. procesy restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 181 firmach transportowych. To niemal dwukrotnie więcej, niż w kolejnej w tym rankingu podklasie PKD (01.50.Z, firmy zajmujące się uprawą rolną i hodowlą zwierząt, 64 restrukturyzacje).

Począwszy od marca tego roku obserwujemy niewielki, ale stały wzrost liczby wniosków do sądów o rozpoczęcie restrukturyzacji. W maju 2023 r. trend ten się utrzymał. W omawianym miesiącu starania o restrukturyzację rozpoczęło 228 firm. To o 8 więcej niż w kwietniu (wzrost o 3,64%). To wynik bliski rekordowi z lutego tego roku (230 wniosków) i jednocześnie wyższy (o 192,3%) od tego z analogicznego okresu z roku poprzedniego. Jeśli zaś chodzi o najliczniej starające się o restrukturyzację firmy, to tu również przodują przedsiębiorstwa z branży transportowej. Wniosek w tej sprawie złożyło w maju 30 z nich.

10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w maju 2023 r.

 
  Firma (nazwa) Suma zobowiązań (mln zł) Województwo Czas istnienia
1 Armada Development SA 36,2 śląskie 20
2 "Jm-Tronic" SA w upadłości 30,6 mazowieckie 28
3 Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "Stanpol" sp. z o.o. 15,4 wielkopolskie 27
4 Firma Budowlana "Lisbud" sp. z o.o. sp.k. w Restrukturyzacji 10,5 podkarpackie 17
5 Dfl Transport sp. z o.o. 6,9 świętokrzyskie 10
6 Ala Trading sp. z o.o. 6,5 śląskie 5
7 Plast - Zem sp. z o.o. 5,9 dolnośląskie 13
8 Invest Profit sp. z o.o. 5,0 pomorskie 13
9 Nethurt.pl sp. z o.o. 4,9 śląskie 4
10 Sun Family Heat sp. z o.o. 4,8 kujawsko-pomorskie 3

 

10 najbardziej zadłużonych firm,

które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w maju 2023 r.

 
  Firma (nazwa) Suma zobowiązań (mln zł) Województwo Czas istnienia
1 E003B7 sp. z o.o. 167,3 śląskie 9
2 Genesis Bluebird sp. z o.o. 63,4 pomorskie 5
3 Inspiration Point SA 54,2 mazowieckie 23
4 Berg Holding SA 50,4 śląskie 11
5 Grupa Fewaterm sp. z o.o. sp.k. 44,1 małopolskie 6
6 HK Logistic sp. z o.o. 38,4 śląskie 9
7 Nova-Gips SA 38,3 mazowieckie 10
8 G4 Garage sp. z o.o. 35,7 małopolskie 17
9 Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k. 23,7 wielkopolskie 2
10 Serwis Haller sp. z o.o. 23,6 pomorskie 34

 

10 najbardziej zadłużonych firm,

które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w maju 2023 r.

  Firma (nazwa) Suma zobowiązań (mln zł) Województwo Czas istnienia
1 Kampol - Fruit sp. z o.o. 234,3 łódzkie 16
2 "Energomontaż-Północ Gdynia" SA 111,8 pomorskie 31
3 Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu SA 69,8 dolnośląskie 31
4 Gospodarstwo Produkcji Rolnej "Centrala Nasienna" sp. z o.o. 48,6 warmińsko-mazurskie 22
5 DLM sp. z o.o. 40,5 dolnośląskie 13
6 Buy PV sp. z o.o. 29,4 mazowieckie 10
7 MCC SA 22,5 kujawsko-pomorskie 7
8 Bastal sp. z o.o. 18,8 śląskie 19
9 Incana SA 15,5 dolnośląskie 18
10 Mhc Engineering sp. z o.o. 8,5 dolnośląskie 13

 

10 najbardziej zadłużonych firm,

wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w maju 2023

  Firma (nazwa) Suma zobowiązań (mln zł) Województwo Czas istnienia
1 E003B7 sp. z o.o. 167,3 śląskie 9
2 MCC SA 22,5 kujawsko-pomorskie 7
3 Datarino sp. z o.o. 16,8 śląskie 9
4 Solektro sp. z o.o. 12,9 małopolskie 4
5 Quattro Company sp. z o.o. 12,0 śląskie 13
6 Spv Wierzbowa 37/39 sp. z o.o. 10,1 mazowieckie 5
7 Gn-Knit Building Division sp. z o.o. 6,9 warmińsko-mazurskie 7
8 "Nobile Sports" sp. z o.o. 6,1 śląskie 14
9 Vippo sp. z o.o. 5,6 dolnośląskie 6
10 Tangerine Dream sp. z o.o. 3,7 mazowieckie 6
Dodaj ofertę pracy